Vďaka Medzinárodnému dňu školských knižníc zažili žiaci besedy so spisovateľom vo svojej knižnici po prvýkrát


//Vďaka Medzinárodnému dňu školských knižníc zažili žiaci besedy so spisovateľom vo svojej knižnici po prvýkrát

Medzinárodný deň školských knižníc si svet pripomína od roku 1999. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Aj v dnešnej dobe masmédií a počítačov má kniha svoje stále miesto v živote mnohých ľudí. Knihy hrajú vo vývoji človeka dôležitú úlohu.  Boli by sme tam, kde sme dnes, keby nás nemohla potešiť vtipná beletria, keby sme nemali prístup k vedomostiam a poznatkom  ľudí žijúcich pred dávnymi vekmi, keby nás nemohli dojať slová a city básnikov? Knihy a slová  v nich sa zachovávali a zachovávajú po celé veky.

Tak ako každý rok aj tento sme sa zapojili do 18. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Tento deň bol venovaný múdrosti, ktorú človek získal z prečítaných kníh. Ale aj múdrosti zisťovania pravdivých  informácií.

24.10.2022 vyučovanie prebiehalo priamo v školskej knižnici, kde sa žiaci stretli so spisovateľom Romanom Bratom. Besedu so spisovateľom nám sprostredkovala Mgr. Veronika Bilicová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre, ktorá s našou školou a školskou knihovníčkou Mgr. Beátou Karáčovou pravidelne spolupracuje na rôznych čitateľských projektoch.

Popri účasti na besedách sme počas celého dňa pripravili rôzne aktivity. Ako prví sa besedy zúčastnili žiaci 1. stupňa. Tí sa oboznámili nielen s knižnou tvorbou Romana Brata, ale aj tou televíznou, keďže už niekoľko rokov pôsobí v RTVS ako dramaturg seriálov pre deti a mládež. Pre mladších žiakov to bol veľký zážitok. Tešili sa, že môžu vidieť naozajstného spisovateľa, ktorý píše knihy pre deti a mládež. Zatiaľ nemali možnosť stretnúť sa s autormi kníh. Spoločne besedovali na tému detské knihy a príprava večerníčkovej tvorby podľa nich. R. Brat priblížil žiakom svoju prácu v televízii a tiež im hovoril, kde získava námety na svoju literárnu tvorbu.

V druhej polovici dopoludnia sa zúčastnili besedy žiaci 7. – 9. ročníka. Jednou z tém bola aj jeho najnovšia kniha Štyria jazdci. Žiaci spisovateľa privítali krátkym úryvkom z jeho knihy, ktorý prednášali na Hviezdoslavovom Kubíne. A naopak R. Brat žiakom umožnil vypočuť si autorské čítanie svojich úryvkov. Štyri poviedky o tínedžeroch nič neprikrášľujú, na nič sa nehrajú, len realisticky opisujú skutočnosť. Sú napísané súčasným jazykom mladých. S napätím počúvali príbehy z bežného života a z námetov iných kníh,  ktoré sú im tak blízke. Okrem toho sa dozvedeli o jeho motivácii k tvorbe, a prečo sú  hrdinami jeho kníh  tínedžeri a ich každodenné problémy v škole aj v rodine. Spoločne besedovali o ich spolužití s priateľmi aj nepriateľmi, o problémoch, ktoré ich bežne trápia, ale aj inakosti, tolerancii a negatívnych každodenných nástrahách, ktoré sú našou súčasťou.

Žiaci 5. a 6. ročníka sa v sprievodných aktivitách zamerali na jeho televíznu a knižnú tvorbu. Pozreli si televízny film pre deti Aj kone sa hrajú. Vytvorili plagáty s jeho životopisom a tvorbou, ktoré zdobia steny knižnice. Mladší žiaci zase ilustrovali obrázky príbehov, ktoré im autor prečítal.  Vytvorili spoločne knižky, ktoré nám skrášľujú triedy či čitateľské kútiky.

V krátkych úvahách deti vyjadrili aj svoj názor, prečo majú radi školskú knižnicu. Knižnica je pre nich miesto, kde sa neustále niečo deje, je to miesto, kde sú vyučovacie hodiny iné. Zaujímavejšie. Je to miesto, kde sú tichšie, kde sa môžu lepšie sústrediť, kde si môžu prezerať knihy. Kde čítajú aj tí, ktorí čítanie neobľubujú. A to bolo cieľom tohtoročnej témy Medzinárodného dňa knižníc. Aby žiaci zistili, prečo majú radi školskú knižnicu a knihy.

Celé dopoludnie sa nieslo v slávnostnom duchu a bolo ukončené autogramiádou spisovateľa Romana Brata. Zakúpené knihy s podpisom autora budú žiakom pripomínať výnimočný deň, ktorý prežili v našej školskej knižnici.

Beáta Karáčová, ZŠ Sľažany

 

2022-12-02T08:50:52+00:002 decembra 2022 |Nitriansky kraj|
X