Vo Veľkom Krtíši obnovili rodný dom Augusta Horislava Škultétyho


/, Banskobystrický kraj/Vo Veľkom Krtíši obnovili rodný dom Augusta Horislava Škultétyho

Veľkokrtíšskych matičiarov dlhodobo trápil stav rodného domu najväčšieho krtíšskeho rodáka, evanjelického kňaza, štúrovca, národovca, básnika, osvetového činiteľa, učiteľa a riaditeľa Prvého evanjelického slovenského gymnázia v Revúcej. August Horislav Škultéty sa narodil v rodine evanjelického kňaza Michala Škultétyho 7. augusta 1819. Štúdium teológie zavŕšil na bratislavskom evanjelickom lýceu, kde spolupracoval s Ľudovítom Štúrom a ďalšími spolužiakmi slávnej „štúrovej školy“. Počas „svätenia národného sviatku „na Devíne, prijal slovanské meno Horislav a slávnostne sa zaviazal venovať svoj život venovať národno-buditeľskému a kultúrno-osvetovému hnutiu. Svoj sľub po celý život plnil.

Budova  bola v havarijnom stave, slúžiaca dávnejšie ako hospodárska budova. Po dlhých rokovaniach žiadostiach sa predsa len podarilo prostredníctvom o.z. Spoločnosť A. H. Škultétyho zámer obnovy  presadiť a spustiť rekonštrukciu objektu. V roku 2018 prijala Výkonná rada združenia  návrh a Valné zhromaždenie následne schválilo Uznesenie o obnove rodného domu. Záslužnú aktivitu podporujú MO MS a Oblastné pracovisko MS vo Veľkom Krtíši. Na základe iniciatívy Krajskej rady Matice slovenskej banskobystrického kraja  prispeli, napr. matičiari z Brezna sumou 500 €, Veľkého Krtíša 500 €, z Lučenca 200 €, ale i ďalší nemenovaní. V rámci vyhlásenej verejnej zbierky sa do prenosných pokladničiek v inštitúciách, na kultúrnych podujatiach /napríklad na Hontianskej paráde a pod/ vyzbierala za roky 2018-2020 značná časť finančných prostriedkov na základné výdavky odštartovania projektu. .Boli použité v   1. etape obnovy na strešné práce – oprava krovu a jej pokrytie strešnou krytinou v celkovej hodnote 12.079,41 €.   Druhá etapa sa rozbieha od začiatku novembra 2021 .Ide o búracie práce jestvujúcich podláh, otvoru dverí, nové podkladové betóny, injektáž a tepelnú izoláciu. Práce je veľa, veď ide o viac ako 200 rokov starú zanedbanú  budovu. 3.etapa obnovy začne hneď, ako to bude možné, t.j. v marci 2022,kedy je možné začať s prácami v interiéri.  Keďže ide o veľké aj finančne náročné dielo, bol  v roku 2021 podaný projekt Príprava projektu obnovy rodného domu a následné zriadenie Múzea Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši do NADÁCIE SPP PROGRAMU PODPORY PARTNERSTIEV, ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT. Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho získala finančný príspevok, ktorý je účelovo viazaný na realizáciu tohoto projektu vo výške 5.000 €.

Za túto podporu vyslovujeme verejné poďakovanie Nadácii SPP. Vďaka a uznanie prináleží aj darcom do verejnej zbierky a ľuďom, ktorí boli a veríme že aj budú nápomocní pri snahách vybudovať  dôstojný stánok významnému dejateľovi v podobe Múzea A. H. Škultétyho.

 Mgr. Mária Hroncová,

 štatutárka Spoločnosti A. H. Škultétyho a predsedníčka OR MS vo Veľkom Krtíši

X