Vydarený Národný výstup na Pustý hrad


//Vydarený Národný výstup na Pustý hrad

Pustý hrad nad Zvolenom bohato odmenil všetkých, ktorí obetovali kvapky potu a vystúpili k jeho hradbám.

Prvá septembrová sobota je vo Zvolene v znamení turistického výstupu na Pustý hrad. Napriek hroziacemu návratu koronavírusu a s ním súvisiacimi opatreniami sa výstup uskutočnil a jedným dychom môžeme dodať, že išlo naozaj o výstup s prívlastkom národný. Fantastické bolo nielen počasie, ale celá atmosféra na hradnom kopci. Bolo na ňom skutočne živo. Opäť sa potvrdilo, že Pustý hrad už dávno nie je pustým. „Pusťák“ – ako mu hovoria Zvolenčania – láka. Pravda, nebola tu „hlava na hlave“ ako v minulosti, ale 28. ročník bol taký akurátny. Kto obetoval kvapky potu, ten sa presvedčil, že starý Zvolenský hrad je ideálnym cieľom nenáročnej, pritom zaujímavej turistiky. Po historickej, ale i prírodnej a výhľadovej stránke.

Výstup na Pustý hrad sa zrodil z nenápadnej vychádzky zvolenských turistov asi pred tridsiatimi rokmi. Bolo to v čase, keď hradný vrch pokrýval les a z nánosov zeme a lístia vykúkali len nenápadné zvyšky múrov. Len brána Horného hradu ako-tak odolávala zubu času a svedčila o dávnej sláve hradného komplexu. Áno, komplexu, pretože ide o dva hrady. Starší Horný hrad bol sídlom komesa – župana, ktorý spravoval rozsiahly kráľovský komitát, župu siahajúcu od vôd Hrona až po poľské hranice. Dolný hrad bol sídlom uhorských kráľov, ktorí sa tu radi zastavili, a to nielen kvôli obľúbeným poľovačkám vo Zvolenskom lese. Pri všetkých radovánkach nezabúdali na kráľovské povinnosti. Výsledkom je – okrem iného – aj obnova mestských práv Zvolena Belom IV. na konci roka 1243. Pôvodné privilégiá sa totiž stratili v ohni bojov s Mongolmi dva roky predtým.

Na Dolnom hrade sa v roku 1247 konala veľkolepá svadba. Vydajom dcéry Konštancie za haličského princa Leva videl Belo IV. rodinné spojenie Uhorského kráľovstva so silným severovýchodným susedom. Či išlo len o formalitu, alebo došlo aj ku „konzumácii“ manželstva, ako sa vtedy hovorilo prvej noci, kronikári cudne mlčia. Ale určite tu bolo veselo. Rovnako ako počas tohtoročného turistického výstupu na Pustý hrad. V jeho dolnej časti sa totiž uskutočnila Kráľovská svadba, ktorá pripomenula spomínanú významnú udalosť v histórii Starého Zvolena. Pri takejto príležitosti nemohli chýbať rytierske súboje. V areáli oboch hradov ponúkali svoje výrobky rôzni ľudoví remeselníci, ktorí s citom priblížili svoju zručnosť predovšetkým najmenším návštevníkom. Mohli sme sa zoznámiť i s najnovšími výsledkami archeologického výskumu na Pustom hrade, a to z úst toho najpovolanejšieho – vedúceho výskumu Jána Beljaka z Archeologického ústavu SAV. Na pódiu pri bráne Horného hradu po privítaní účastníkov Cyklojazdy histórie, ktorá už od roku 2002 spája Spišský a Zvolenský hrad, trojica hercov z divadla Via Historica rozohrala scénky, v ktorých vtipným, ale výrečným spôsobom podala divákom históriu Slovienov a Slovákov v kraji medzi Dunajom a Tatrami v druhej polovici prvého tisícročia, od príchodu našich prapredkov až po začlenenie do Uhorského kráľovstva Štefanom I. Na Hornom hrade nechýbal ani stánok Matice slovenskej. Ponúkal predovšetkým knihy, ktoré vďaka tejto významnej inštitúcii uzreli svetlo sveta.

Kto sa na zvolenský „Pusťák“ vráti po troch desaťročiach, nemôže veriť vlastným očiam. Tam, kde kedysi hučala hora, je svieža lúčina, z ktorej sa vynárajú obrysy múrov. Nevidíme tu honosné paláce, len základy hradieb, veží a obytných priestorov, napriek tomu si pri štipke predstavivosti dokážeme nakresliť vlastný obraz o tejto historickej pamiatke, na ktorej výskume a obnove sa bude pracovať aj v ďalších rokoch.

Jozef Sliacky

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2020-09-17T13:52:57+00:0017 septembra 2020 |Banskobystrický kraj|
X