Vyhodnotenie 25. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2023


/, Súťaže Matice slovenskej/Vyhodnotenie 25. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2023

I. kategória:

MATERSKÉ ŠKOLY:           

a) triedne časopisy

 1. miesto : MŠ Suvorovova Žilina – KRTKOVIA – SKÚMATELIA
 2. miesto : MŠ Žilina –  MRAVČEKOVIA – PALČEKOVIA
 3. miesto : MŠ Žilina – MÚDRE SOVIČKY

b) školské časopisy:

 1. miesto: MŠ Žilina – SOVIČKA
 2. miesto: MŠ Košice – MIŠ – MAŠÍK
 3. miesto: MŠ Prešov – JABĹČKO
 4. miesto: MŠ Kunerad – ŠKOLKÁRIK
 5. miesto: MŠ Púchov – HVIEZDIČKA

II. kategória

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

a) triedne časopisy 1. – 4. ročník

 1. miesto: ZŠ Handlová – NOVINY ŠKD

 b) triedne časopisy 5. – 9. ročník

 1. miesto: ZŠ Orešie – GRINAVSKÉ MIŠ – MAŠ

 c) školské časopisy

 1. miesto: ZŠ Michalovce – MOUSSONKO a ZŠ Pezinok – GRINAVSKÉ MIŠ – MAŠ
 2. miesto: ZŠ – Spojená škola Svit – ŠKOLSKÉ OČKO a ZŠ Michalovce – NAŠA OSMIČKA
 3. miesto: ZŠ Košice RATOLESŤ a ZŠ Žiar nad Hronom – DVOJKOVINY
 4. miesto: ZŠ Valaská – CŔŔN
 5. miesto: ZŠ Karpatská Žilina – O 10 MINÚT 8

III. kategória

STREDNÉ ŠKOLY    

a) triedne časopisy

b) školské časopisy

 1. miesto: Gymnázium Považská Bystrica – ROZHĽAD
 2. miesto: SOŠ pedagogická –  PAIDAGOGAS
 3. miesto: Umelecká škola Žilina – ART NEWS TEN a Gymnázium Bratislava – APROTIME

 IV. kategória

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠPECIÁLNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

 1. miesto: Spojená škola Bratislava – LASTOVIČKA
 2. miesto: Spojená škola internátna Námestovo – ÚSMEVNÍK
 3. miesto: ŠZŠ Zvolenská cesta 2396/39, Lučenec – ŠKOLÁČIK

V. kategória

MŠ, ZŠ a SŠ V ZAHRANIČÍ S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM

 1. miesto: ZŠ Janka Čmelíka, Srbsko – OÁZA

X