Výlet nielen za Hviezdoslavom


//Výlet nielen za Hviezdoslavom

V tomto roku si pripomíname 100. výročie úmrtia slovenského básnika, dramatika, spisovateľa, prekladateľa a čestného predsedu Matice slovenskej Pavla Országha Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti členky Miestneho odboru Matice slovenskej Košice-Sever navštívili v piatok 10. septembra 2021 Dolný Kubín, kde P.O. Hviezdoslav pôsobil.

Dolným Kubínom matičiarky sprevádzala vynikajúca sprievodkyňa a ich prvé kroky viedli k Historickému cintorínu, kde sa nachádza hrob nášho najväčšieho básnika Hviezdoslava a okrem neho hroby mnohých slávnych oravských osobností. Odpočinok tu našli napr. Janko Matuška, Leopold Bruck, Ladislav Nádaši-Jége, Michal Škrabák i Theo Herkeľ Florin, ktorý bol v rokoch 1958-1966 organizačný tajomník Hviezdoslavovho Kubína a editoval vyše 30 zväzkov jeho Bibliofílii. P. O. Hviezdoslava si uctili pri jeho pomníku položením venčeka, zapálením kahanca a slovenskou pesničkou.

Pani sprievodkyňa „Severanky“ dopodrobna oboznámila s históriou mesta. Navštívili viaceré historické pamiatky, kostoly, Florinov dom, Oravskú galériu. Zastavili sa v Kohútovom sade pri Pamätníku štúrovského básnika, národovca a autora textu slovenskej hymny Janka Matušku, ktorého 200. výročie narodenia si pripomíname v tomto roku. Veľký obdiv si vyslúžil drevený krytý Kolonádový most, ktorý bol postavený v roku 1994 a v jeho konštrukcii sa nachádzajú aj priestory pre malé kiosky. Tento most patrí medzi vyhľadávané turistické atrakcie.

Ďalšou zastávkou bolo Hviezdoslavovo námestie. Tu sa pred budovou Čaplovičovej knižnice nachádza vyše trojmetrová socha P. O. Hviezdoslava, ktorej autorom je Fraňo Štefunko. Po pravej strane tejto sochy sa nachádzajú štyri kamenné kvádre s reliéfmi, nápismi a textami. Symbolizujú štyri oblasti Hviezdoslavovej tvorby – ríšu ducha, ríšu prírody, ríšu ľudstva a ríšu básnikovho vlastného ja.

Pred budovou Mestského úradu košické matičiarky vodou z Košíc poliali „Lipu sútokov sveta“. Túto lipu – symbol Slovanstva a národného cítenia Slovákov zalievajú dovolenkári i zástupcovia miest a obcí vodou zo svojich rodísk.

Celodenné chodenie po krásach a pamiatkach Dolného Kubína bolo síce namáhavé, ale boľavé nohy vykompenzovali nové poznatky, zážitky a dojmy, o ktoré boli všetci obohatení. Pri srdci hriala aj veľká spokojnosť so zorganizovanýmvýletom.

Martina Matečková

Foto: A. Szczureková

2021-10-07T13:55:24+00:007 októbra 2021 |Košický kraj|
X