Výročie oslobodenia obce Lehota


//Výročie oslobodenia obce Lehota

Obec Lehota, okupovaná nemeckými vojskami, bola oslobodená dňa 31. marca 1945 počas Bratislavsko- brnianskej operácie vedenej vojskami 2. ukrajinského frontu Červenej armády.

Výročie tejto udalosti si v Lehote pripomenuli aj tento rok na spomienkovom stretnutí občanov obce, členov MO MS a žiakov ZŠ, ktoré dňa 31. marca 2023 zorganizovali obec Lehota v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a Základnou školou v Lehote.

Po hymne SR, ktorú zaspieval spevácky súbor MO MS, vystúpili s básňou a recitáciou k priebehu oslobodzovania obce žiaci ZŠ. Udalosti spojené s oslobodzovaním obce ako aj fatálne následky celej 2. svetovej vojny na ľudstvo pripomenul vo svojom príhovore starosta obce Radoslav Kriváček. Zároveň zdôraznil potrebu pripomínať si neustále tieto udalosti tak pre staršie, ale hlavne pre mladú generáciu, aby s odstupom rokov neboli tieto skutočnosti falšované a prekrucované.

Po príhovore starosta obce, predseda MO MS a riaditeľ ZŠ položili veniec vďaky k pomníku padlých a všetci prítomní si uctili pamiatku občanov obce a červenoarmejcov padlých pri oslobodzovaní obce.

Spomienkové stretnutie bolo ukončené za zvukov piesne „Slovensko moje“ .

Text : Ing. Daniel Pavel

Foto : Slávka Zaujecová

 

2023-04-14T09:49:39+00:0014 apríla 2023 |Nitriansky kraj|
X