Vyšlo nové číslo časopisu Slovensko – Národné spektrum


//Vyšlo nové číslo časopisu Slovensko – Národné spektrum

V týchto dňoch prichádza na pulty novinových stánkov nové číslo odborného časopisu Matice slovenskej Slovensko – Národné spektrum. Na jeho stránkach, podobne ako v minulosti, prinášajú autori z radov matičných pracovníkov, ako aj priateľov matičnej myšlienky mnohé zaujímavé a pútavé príspevky, ktoré opäť pomáhajú bližšie odkrývať viaceré doteraz často nereflektované témy z národných dejín a kultúry. Jedným z takýchto príspevkov je aj štúdia z pera Jozefa Pavlova, ktorý na príklade zvolenského regiónu objasňuje čitateľom problematiku štátnych obvodných a súkromných lekárov v prvej polovici 20. storočia. Nemenej zaujímavým je tiež príspevok Lukáša Perného a Martiny Matečkovej. Autori v ňom prinášajú inovatívny pohľad na význam bernolákovského hnutia pre slovenskú kultúru. Symbolicky v čase vrcholiacich prezidentských volieb sa čitateľ v materiáli profesora Jaroslava Chovanca môže dozvedieť viac aj o voľbách na Slovensku z pohľadu ich významu pre demokraciu. Pre ňu je charakteristická aj možnosť slobody prejavu ako jedného zo základných demokratických pilierov, ktorému sa na stránkach časopisu z pozície kultúry jazyka venuje pracovník Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej Július Lomenčík. Na uvedené príspevky symbolicky nadväzuje príspevok šéfredaktora Petra Sokoloviča, ktorý mapuje sté výročie odhalenia prvej sochy generála Štefánika v Trnave. Práve on je totiž jedným zo strojcov moderného demokratického sveta rodiaceho sa na troskách dohasínajúcej uhorskej štátnosti. Príjemným spestrením čísla je aj priblíženie jedného z menej známych príbehov – ružbašskej kráľovskej svadby od Kataríny Chapuis Šutorovej a v neposlednom rade reportáž zo zaujímavého a taktiež v našich končinách prakticky neznámeho medzinárodného knižného veľtrhu v Belehrade očami priameho účastníka Jána Košiara. Zostáva veriť, že aj v nasledujúcich číslach prinesie časopis hodnotné príspevky. Predplatiť si ho môžete poštou alebo na adrese periodika@matica.sk.

PhDr. Peter Sokolovič, PhD.

2024-03-27T14:02:38+00:0027 marca 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X