Z malej iskry plameň horiaci v našich srdciach


//Z malej iskry plameň horiaci v našich srdciach

Hudobno-spevácka skupina Zemplínski heligónkari pôsobí v Michalovciach od roku 2012. Za osem rokov aktivít sa rozrástla z malej skupinky nadšencov na veľkú rodinu priaznivcov, fanúšikov a priateľov obľúbeného ľudového nástroja – heligónky a našej prekrásnej zemplínskej ľudovej piesne.

Na výročnej schôdzi Občianskeho združenia Zemplínskych heligónkarov 14. 2. 2020, ktorá sa konala tradične v Dome Matice Slovenskej v Michalovciach (DMS), členovia zhodnotili napĺňanie svojich ambicióznych dlhodobých aj krátkodobých cieľov. Zemplínski heligónkari svojimi aktivitami inšpirovali vznik viacerých hudobných skupín a zoskupení pôsobiacich nielen v Michalovskom okrese, ale aj v iných regiónoch Slovenska. Dobré meno zemplínskeho folklóru šíria aj za hranicami našej vlasti účasťou na rôznych festivaloch v Chorvátsku, Srbsku, Česku, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Ukrajine a Bielorusku. Najvýznamnejším projektm, ktorý sa im darí pripravovať a realizovať v Michalovciachje– je už šesť ročníkov festivalu Zemplínska heligónka, na ktorom sa predstavujú v posledných rokoch aj hostia zo zahraničia. Získané skúsenosti doma aj v zahraničí využívajú na neustále zvyšovanie úrovne a popularity organizovaných podujatí, ku ktorým patria aj 4 ročníky ekumenického koncertu vďaky s názvom Vianoce s heligónkou, zameraného na prezentáciu našich prekrásnych kolied a vianočných zvykov.

Desiatky neočakávaných vystúpení v rôznych kostoloch a počas iných príležitostí v čase vianočných sviatkov, svedčia o tom, že na tradície našich otcov a dedov, matiek a babičiek nezabudneme a uchováme ich aj našim vnúčatám. Spoluúčasť na vzniku projektu pre seniorov „Aj jeseň života je krásna“ a príprava dvoch Tvorivých dielní pre heligónkarov Zemplína a Šariša a dobrá spolupráca s mnohými folklórnymi skupinami a festivalmi svedčia o hlbokom význame ich cieľavedomej práce a jej výsledkoch. V znamení týchto úspechov sa niesol aj rok 2019 a to pre každú skupinu, alebo iné zoskupenie, v ktorých pôsobia heligónkari zo Zemplína.

Každá z týchto skupín už žije svojím samostatným životom a výsledky svojej práce si určite vie zhodnotiť najlepšie sama, respektíve úroveň a kvalitu jednotlivých vystúpení najlepšie posúdi tá najobjektívnejšia porota a to sú najmä návštevníci ich vystúpení. Aj v roku 2020 sa neplánujú vzdať svojich dlhodobých cieľov a budú sa pokúšať získavať finančné prostriedky na zabezpečenie realizácie svojich projektov a to nielen vlastnou činnosťou – vystúpeniami, ale aj písaním projektov a žiadostí na rôzne kompetentné inštitúcie a oslovovaním dobrých sponzorov. Príprava a realizácia takých náročných projektov slúži na úžitok, potešenie a ponaučenie pre všetkých. Preto si o to viac cenia dlhodobú podporu a spoluprácu primátora mesta Michalovce pána Viliama Záhorčáka, riaditeľky MsKS, pani Milady Tomkovej, ZOS, DMS, MF SR, VÚC KE, Ing. Emila Ďurovčíka – poslanca NR SR, ústredia MS v Martine a všetkých sponzorov, ktorých dlhý zoznam zverejňujú aj na svojej webovej stránke zemplínskaheligónka.sk.

Veľké ciele sa dajú dosiahnuť len spájaním síl a vzájomnou spoluprácou a o to sa budú usilovať členovia OZ Zemplínski heligónkari aj v roku 2020.

 

Pavol Hájnik,

predseda OZ

2020-03-13T14:16:50+00:0013 marca 2020 |Košický kraj|
X