Za LADISLAVOM ŠVIHELOM (1.4.1938 – 6.11.2020)


/, Správy z krajov/Za LADISLAVOM ŠVIHELOM (1.4.1938 – 6.11.2020)

Spolupracovať a stretávať sa, s tak významným človekom ako bol Dr. h. c., Ing., umelecký architekt Ladislav Švihel, bolo nielen pre mňa, ale určite aj pre mnohých obohacujúce. Žiaľ, opustil nás 6.11.2020 v kruhu svojich najmilších.

Tento významný, svoj národ milujúci človek, sa narodil 1.4. 1938 v Nitre, rovno v oblasti pod staroslávnym hradom, ktorý aj umelecky vo svojich obrazoch zachytil. Po základnej a strednej škole vo svojom rodnom meste nastúpil na Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, ktorú v odbore Pozemné staviteľstvo úspešne ukončil. Ďalšie vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Prahe v odbore Umelecká architektúra.

Svoj profesionálny život spojil s podnikom Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, kde pôsobil najskôr vo funkcii námestníka riaditeľa a od roku 1990 až do odchodu do dôchodku ako generálny riaditeľ. Podnik doviedol na vysokú úroveň.

Spolupracoval s mnohými umelcami a známe boli aj výstavy jeho obrazov doma, ale aj v zahraničí. Ako umelecký architekt sa podieľal na stvárnení objektov účasti nášho hospodárstva na mnohých medzinárodných výstavách, a to aj na svetovej výstave vo Vancouveri v Kanade. Jeho rukopis je zanechaný aj na renovácii kaštieľa a fontány v jeho areáli v Malante a na umeleckom stvárnení kríža na nitrianskom hrade, ktorý vytvoril Ján Kulich a bol venovaný J. Ex. Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi.

Za svoju činnosť bol viacnásobne ocenený. Je nositeľom radu Ľudovíta Štúra I. triedy, Pribinovho kríža III. triedy, Zlatou medailou  Matice slovenskej a mnohými ďalšími. Za činnosť pre rodné mesto sa stal čestným občanom mesta Nitra. Bol členom Prezídia Matice slovenskej, Nadácie Konštantína filozofa a Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Chcel by som však spomenúť aj ďalší jeho rozmer. Veľmi mu záležalo na prosperite slovenského národa. Na jeho povznesenie okrem iných podujatí založil po zmene spoločenských pomerov aj Duchovný parlament. Za jeho členov získal významných predstaviteľov z oblasti hospodárstva, kultúry, umenia a ďalších. Pravidelné rokovania bývali v kaštieli v Dolnej Malante, spojené aj s kultúrnymi podujatiami. Odtiaľ vychádzali aj rôzne návrhy a odporúčania pre prezidenta SR, Národnú radu a Vládu Slovenskej republiky.

Tam sa jeho pričinením zrodili aj známe dialógy s významnými osobnosťami z rôznych oblastí života národa, ktoré boli priamo vysielané Slovenskou televíziou aj Slovenským rozhlasom. Známe boli aj dialógy významných osobností vysielané priamo na Štedrý deň. Boli určite myšlienkovo bohatšie ako mnohé súčasné diskusie aj málo známych takzvaných politikov a ich osobné súboje. Ak o to RTVS prejaví záujem, sme pripravení pokračovať.

Obyvatelia Nitry a okolia si určite spomenú na pravidelné koncerty Hoj Vlasť moja poriadané na Deň Ústavy SR a významné vianočné koncerty. Toto, žiaľ, odchodom ich autora do večnosti končí.

Je ešte mnoho činností, v ktorých bol zapojený, ale zbadáme to neskoršie, lebo nám budú chýbať a hlavne bude chýbať náš priateľ a veľký človek Lacko Švihel.

Okrem všetkých rozsiahlych činností viedol aj usporiadaný rodinný život. Zanechal tu smútiacu rodinu, manželku, dve dcéry s rodinami a vnúčatá, ktoré tak veľmi miloval.

Aj mne, ale určite aj mnohým svojim priateľom, s ktorými sa tak rád stretával a vždy nás priateľsky vítal, je lúčenie ťažké. Vždy bol pripravený pomôcť, poradiť a usmerniť. Na to sa nezabúda. To tu s nami ďalej zostáva.

Odpočívaj v pokoji!

RNDr. Jozef Kollár Dr. h. c.

2020-11-19T15:22:35+00:0019 novembra 2020 |Nitriansky kraj, Správy z krajov|
X