Za vzácnou vlastenkou Elenou Lackovičovou


/, Prešovský kraj/Za vzácnou vlastenkou Elenou Lackovičovou

V týchto novembrových dňoch nám odišla naša Elena Lackovičová, vzácna vlastenka, horliteľka za veci národné a dlhoročná členka popradského matičného výboru.

Elenka Lackovičová, rodáčka z Lemešian (*19.12.1932), zomrela vo veku nedožitých 88 rokov. Mladosť a štúdiá prežila v Spišskej Novej Vsi. Vynikala encyklopedickou pamäťou, jazykovým talentom i eleganciou. S bolesťou si spomínala na čas, kedy jej rodina bola nútená opustiť Košice po anexii horthyovským Maďarskom.

Pracovala v štátnej správe a naposledy v bytovom družstve v Poprade. Od oživotvorenia Matice slovenskej v roku 1990 pracovala činne vo výbore ako tajomníčka Miestneho odboru MS v Poprade.

Horlila za vznik SR a obraňovala jej právo na samostatnosť. Podnikla nie jednu cestu na mítingy, jubilejné národné slávnosti v Nitre či Martine, na Devín i spomienkové slávnosti na Malú vojnu v Spišskej Novej Vsi, ku ktorej prechovávala vrúcny vzťah. Zasadzovala sa za opodstatnenosť sochy kráľa Svätopluka pred Bratislavským hradom.

Najvýznamnejšie sa zaslúžila o založenie tradície prednesu slovenských povestí v podtatranskom kraji – Šaliansky Maťko v roku 1999.

V tragických časoch vojny na Balkáne v roku 1999 usporiadala zbierku na pomoc 90 vojvodinským deťom, ktoré sa liečili z vojnovej traumy v Tatranskej Lomnici. Angažovala sa v petíciách za jazykový zákon – Za tú našu slovenčinu.

Vystupovala na krajských snemoch Matice slovenskej a organizovala besedy a pozvania významných osobností, akou bola aj Eva Kristínová.

Výsledkom jej bohatej rôznorodej činnosti na národnom poli je bohatá korešpondencia a fotodokumentácia, ktorú zhromažďovala a bolo by potrebné ju uchovať i naďalej.

Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov života v decembri 2012 jej predseda MS Marián Tkáč odovzdal zlatú medailu s poďakovaním za jej prínos pre MS.

Rodinný život Elenky bol bohatý a láskyplný. S manželom Antonom mali tri deti a detné deti, z ktorých sa mimoriadne tešila. Žiaľ, túto matku postihol ťažký údel straty dvoch detí – dcéry Ľubice a syna Daniela. Odišli za tragických okolností behom troch rokov. Nikdy sa z ich straty už nespamätala.

Matiční priatelia s ňou hlboko prežívali túto bolesť občasnými telefonátmi, stretnutiami i rozhovormi. A potom sa dozvedeli smutnú správu, že odišla ku svojim. Najbližšia rodina Elenku odprevadila dňa 28.11. 2020. Nech jej duša odpočíva v pokoji. Česť jej pamiatke!

Ľudmila Hrehorčáková

 

dav

X