Zlatý matičný hlások


//Zlatý matičný hlások

Dom Matice slovenskej v Michalovciach v priestoroch Základnej umeleckej školy v Michalovciach zorganizoval súťaž v ľudovej piesni 3. ročník Zlatého matičného hlásku pre okresy Michalovce a Sobrance. V utorok 22.11. si v tradičnom odeve, v kroji, zaspievalo po dve ľudové piesne z regiónu Zemplín 31 škôlkarov a o dva dni neskôr presne ten istý počet 31 žiakov I. a II. Stupňa ZŠ. V úvode súťaže všetkých prítomných privítala riaditeľka DMS Michalovce Karin Obšatníková, medzi ktorými boli aj hostia tohto podujatia a to viceprimátor Jozef Sokologorský, poslanec mestského zastupiteľstva a predseda kultúrnej komisie mesta Michalovce Miroslav Kisty, vedúca odboru komunikácia, marketingu a kultúry Mária Stričková a referentka odboru komunikácia, marketingu a kultúry Adela Kalaninová. Cieľom tejto súťaže je podporovať a vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, ako aj podnecovať u detí aktivitu pri vyhľadávaní už zabudnutých piesní, viesť deti k poznávaniu tradícií priamo od ich nositeľov a v neposlednom rade prispievať ich k zmysluplnému využívaniu voľného času. Porota v zložení učiteľov spevu ZUŠ Milena Bančejová, Veronika Padová a Ondrej Novák to mala naozaj veľmi ťažké. Všetci súťažiaci boli zaradení na základe hodnotenia poroty do zlatého, strieborného a bronzového pásma, čiže nikto neostal smutný a každý si odniesol cenu v podobe diplomu a sladkého medovníčka. Tak ako aj po minulé ročníky bola udelená aj cena absolútny víťaz, ktorú si za MŠ odniesla Dorotka Hajdúková z MŠ Školská 5,Michalovce, za I. stupeň ZŠ Laura Čižmárová zo ZŠ Jovsa a za II. stupeň ZŠ Tomáš Vaľko zo ZŠ Komenského 6, Sobrance a Silvia Kočišová zo ZŠ Tušická Nová Ves. Poďakovanie patrí riaditeľke ZUŠ Alene Herstekovej za spoluprácu a priestory, riaditeľke TV Mistrál Viere Pakánovej za propagáciu a natočenie reportáží, medovničkárke Milke Soročinovej za medovníkové srdiečka, moderátorke Anne Ledžinskej, mestu Michalovce za finančnú pomoc a všetkým súťažiacim, ich učiteľom, hudobným doprovodom, rodičom, starým rodičom, ktorí im pomohli s prípravou na túto súťaž a vďaka ktorým sme strávili dva úžasné dni naplnené krásnym spevom. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

PhDr.Karina Obšatníková, PhD., riaditeľka DMS Michalovce

 

Fotogaléria

TV Mistral – Zlatý matičný hlások

 

 

 

2022-12-07T12:38:22+00:001 decembra 2022 |Košický kraj|
X