Zlatý vianočný koncert


//Zlatý vianočný koncert

Predposledný adventný víkend v sobotu 17.12.2022 sa o sviatočné chvíle hostí Domu Matice slovenskej v Nitre postaral Spevokol Emerám. Tešíme sa, že naše pozvanie za stíšením v predvianočnom zhone prijali hostia v takej účasti. Spevokol Emerám na Zlatom vianočnom koncerte zaradil do svojho repertoáru aj blok hymnických piesní ako Nitra, milá Nitra a Kto za pravdu horí venovaných Roku odkazu Štúrovcov. V ďalšej časti pod dirigentskou taktovkou Juraja Beláka odzneli známe vianočné melódie. Posledná časť bola venovaná najznámejším a najobľúbenejším slovenským koledám so spoločným záverom spevu Tichá noc, svätá noc. Touto cestou sme si pripomenuli aj našu predchádzajúcu spoluprácu s menovaným spevokolom a hlavne jeho dlhoročného katedrálneho zbormajstra a významného nitrianskeho organistu Milana Ševčíka, ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami. Dnes sa Spevokol Emerám z Nitry ocitá na svojej ďalšej vývinovej hudobnej ceste pod vedením súčasného pána dirigenta Juraja Beláka.

Veronika Bilicová, Dom MS v Nitre

 

2022-12-20T12:29:30+00:0020 decembra 2022 |Nitriansky kraj|
X