Zväz slovenských filatelistov oslavuje svoje 50. výročie


//Zväz slovenských filatelistov oslavuje svoje 50. výročie

Zväz slovenských filatelistov oslavuje v tomto roku svoje 50. výročie. Slávnostnou inauguráciou poštovej známky, venovanej výročiu svojho vzniku, slovenskí filatelisti otvorili v poradí ďalšiu zo svojich početných výstav. Miestom uvedenia jubilejnej známky, pripomínajúcej založenie slovenskej filatelie v roku 1969 zo Zjazdu slovenských filatelistov v Sliači pod vtedajším pôsobením organizácie Zväz československých filatelistov, sa stala Nitra. Výstava je inštalovaná v nákupnom centre Mlyny, kde ju bude môcť uzrieť veľké množstvo návštevníkov. Prítomných na otvorení výstavy privítal predseda Zväzu slovenských filatelistov Miroslav Ňaršík, ktorý dlhé roky pôsobil ako predseda Klubu filatelistov 52-51, pôsobiacom pri Dome Matice slovenskej v Nitre. Viac o poštovej známke a jej tvorbe povedali za Slovenskú poštu vedúci POFIS-u Martin Vančo a autor známky akad. mal. a prorektor Akadémie umení v Banskej Bystrici Igor Benca. Návštevníci mohli využiť aj vzácnu prítomnosť ostatných majstrov známkovej tvorby, a to svetovo uznávaného tvorcu poštových známok akad. mal. Igora Cigánika, oceňovaného rytca najkrajších slovenských známok Františka Horniaka a svetovo uznávaného grafika akad. mal. Karola Felixa.

Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie ankety o najkrajšiu známku roka 2018. Podľa vyhlásenia výsledkov predsedom M. Ňaršíkom najväčší počet hlasov a prvé miesto obhájila poštová známka Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky, druhé miesto získala poštová známka Ladislav Bielik, muž s odhalenou hruďou, a na treťom mieste sa umiestnila poštová známka 100. výročie vzniku Česko-Slovenska.

Na aktuálnej výstave v Nitre sú predstavené exponáty troch nitrianskych filatelistov, dokumenty POFIS-u a ZSF o výsledkoch ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2018. Podľa slov súčasného predsedu Klubu filatelistov 52-51 Nitra, pôsobiacom pri Dome MS v Nitre Milana Šajgalíka ťažisko výstavy tvorí 36 výstavných plôch exponátov Ladislava Feketeho, člena jeho klubu. Návštevníci majú zároveň výnimočnú príležitosť uvidieť prostredníctvom predstaveného exponátu Známkové krajiny známky všetkých krajín, resp. poštových správ, ktoré doteraz existovali, hoci len krátky čas, a vydali poštové známky. Na počesť 100. výročia od tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika nitrianski filatelisti vystavujú aj exponát svojho nedávno zosnulého člena Jána Maniačka, st. Osem samostatných plôch zaberajú filatelistické dokumenty o súťažných filatelistických výstavách, ktoré zorganizovali členovia a jednotlivé kluby Zväzu slovenských filatelistov za uplynulých 50 rokov. Tento filatelistický exponát pripravil predseda M. Ňaršík. Výstava pri príležitosti 50. výročia Zväzu slovenských filatelistov potrvá do 25. mája 2019.

 

Veronika Bilicová,
Dom Matice slovenskej v Nitre

2019-05-23T14:19:05+00:0023 mája 2019 |Nitriansky kraj|
X