Aby sme pamätali… „Česť a sláva, slobodu slovenskému národu!“


//Aby sme pamätali… „Česť a sláva, slobodu slovenskému národu!“

Vo víre udalostí sa ocitáme zoči-voči dejom, ktoré si pripomíname, aby sa zachovala naša národná pamäť. K takým patria nezmazateľne aj udalosti meruôsmeho roku 1848, keď sa 16. septembra vo Viedni ustanovila Slovenská národná rada pod vedením Jozefa Miloslava Hurbana. Následne 19. septembra sa v dome vdovy Anny Kolenyovej na Myjave konalo prvé zasadnutie tohto orgánu, ktorý po opakovanom nesplnení Žiadostí slovenského národa vypovedal poslušnosť uhorskej vláde. Nasledovalo ozbrojené vystúpenie dobrovoľníkov hurbanovcov, vedené z Pobradlianskeho a Myjavského kraja.
Bolo cťou zúčastniť sa na slávnosti na Myjave, venovanej 170. výročiu tejto dejinnej udalosti Slovákov. Účastníci sa zišli na malom priestranstve pri skromnom dome, pri pamätníku, kde sa konala slávnosť. Zazneli príhovory predsedu NR SR Andreja Danka, ministerky kultúry SR Ľubici Laššákovej, predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a primátora 12-tisícovej Myjavy.
Slovenská štátna hymna, kladenie vencov, matičná hymna, ako aj čestná stráž súčasná aj hurbanovci – súčinne vytvorili nádhernú spomienkovú atmosféru na počesť dejateľov našej histórie. Vládni predstavitelia si prezreli expozíciu národných rád v dome A. Kolenyovej, zatiaľ čo na nádvorí pokračovala fabulácia dejinného príbehu hlavného aktéra Jozefa Miloslava Hurbana s vyznením: „Česť a sláva, slobodu slovenskému národu!“ Svojím programom prispeli aj pestrofarebné folklórne súbory z celého Slovenska s plným nasadením a povedomím svojbytnej kultúry.
Matičiari, ktorí pricestovali zo Zemplína, Šariša, Spiša, spod Tatier, prežívali spoločenstvo do neskorých hodín, pričom prostredie nám umožňovalo posedieť si a zaspievať pri ohníku. Ľudové piesne v podaní heligonkárov Dušana Pribulu, Dušana Šoltýsa, Igora Kreta, dominantného speváka Janka Kalista zneli dlho do mesačnej noci a spojili nás tak, ako len dokáže spájať rodná pieseň.
Vyvrcholením matičnej návštevy podbradlianskeho kraja bol spoločný výstup na bradliansku mohylu pod štátnymi vlajkami a vlajkami Matice slovenskej, kde sme vzdali hold generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Mária Murdzíková predniesla báseň Martina Braxatorisa Sládkoviča Na Bradle a od srdca sa prihovoril predseda MS Marián Gešper. Zdôraznil myšlienku, aby sme sa my matičiari usilovali o poznanie svojej minulosti a svojich najvzácnejších osobností, ktoré prehĺbia naše národné sebavedomie. V rodisku M. R. Štefánika – Košariskách sme si pri pamätníku uvedomili, z akých skromných podmienok sa zrodil náš generál, ktorý sa vzniesol vysoko a vyrástol na osobnosť európskeho významu, ale pritom ostal verný Slovensku. Sú to jeho slová: „Som Slovák telom i dušou, nepoznám lásku polovičatú!“ Kiež by si boli toho vedomí potomkovia a podľa toho aj žili.

Ľudmila Hrehorčáková

2018-09-25T11:17:06+00:0025 septembra 2018 |Trenčiansky kraj|
X