Celonárodnej spomienky na Jozefa Miloslava Hurbana v Beckove sa zúčastnili aj jeho pravnúčatá

//Celonárodnej spomienky na Jozefa Miloslava Hurbana v Beckove sa zúčastnili aj jeho pravnúčatá

Na deň presne – pred dvesto rokmi – sa 19. marca v Beckove narodil evanjelický kňaz, politik a spisovateľ Jozef Miloslav Hurban. Ožil v srdciach i mysliach tých, ktorí na celonárodných oslavách výročia jeho 200. narodenia spomínali na jeho neobyčajný prínos a zásluhy pre národ.

Pri pamätnej tabuli Jozefa Miloslava Hurbana na Evanjelickej fare v Beckove rozkvitli jarné kvety. K pamätníku ho položili tí, ktorí si prišli pripomenúť jeho zásluhy a odvážne činy v prospech slovenského národa. J. M. Hurban by práve v tento deň oslavoval jubilejné 200. narodeniny. Evanjelická fara s pamätnou tabuľou stojí na mieste jeho niekdajšieho rodného domu. Len o pár metrov ďalej sa rozozvučali zvony Evanjelického kostola, v ktorom bol Hurban pokrstený. Práve v ňom sa konali slávnostné služby Božie na jeho počesť, ktoré viedol generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Miloš Klátik. V jeho kázni zaznelo i to, že Hurban bol odvážny i rozvážny a tiež, že bojoval predovšetkým mečom Božieho slova. „Jozef Miloslav Hurban bol evanjelický farár a superintendent, teda dnešným slovníkom biskup. Rokmi prechádzal cez kaplánsku službu v Brezovej pod Bradlom, neskôr na fare v Hlbokom spolu so Štúrom a Hodžom kodifikovali spisovný jazyk v roku 1843. Nabádal k tomu, aby rodina bola základom, veď sám bol otcom deviatich detí. Je výnimočným synom slovenského národa, ktorý bol prínosom nielen pre cirkev, ale aj pre celý národ,“ uviedol generálny biskup ECAV.
Hostiteľským miestom spomienky na jedného z kodifikátorov spisovného slovenského jazyka sa stala kúria Ambrovec v správe Trenčianskeho múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). V dave ľudí, ktorí mu prišli vzdať hold a úctu, sa nachádzala aj jeho prapravnučka Viera Žarnovická a pravnučka Tatiana Srnánková – Hurbanová. „Vychovával nás otec, ktorý bol vnukom Jozefa Miloslava Hurbana, v tom zmysle, aby sme sa nechválili tým, čo vykonal on, ale aby sme sa sami snažili vykonať niečo podobné, aby sme sa potom mohli k nemu hlásiť,“ uviedla počas spomienkovej slávnosti Hurbanova pravnučka. „Je to nielen Jozef Miloslav Hurban. Je to aj Ľudovít Štúr, Alexander Dubček, aj Milan Rastislav Štefánik. Sú to mená veľkých postáv našich dejín, ktoré si zaslúžia svoje neodškriepiteľné miesto na pomyselnom chodníku slávy Trenčianskeho kraja. Oni však nevydláždili chodník, ale priamočiaru cestu k takému slovenskému národu, aký poznáme dnes. Veď čo viac určuje národ, jeho kultúru a hodnoty, ak nie samotný jazyk, ktorý ho identifikuje a odlišuje od okolitých kultúr a národov,“ povedal vo svojom príhovore na margo kodifikácie spisovného jazyka Štúrom, Hurbanom a Hodžom trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Nech je odkazom 200. výročia jeho narodenia práve to, aby sme si brali príklad z jeho skutkov a životných postojov. Aby sme upriamovali svoju pozornosť nielen na seba, ale aj na svet okolo seba, na spoločnosť v ktorej žijeme, na ľudí, ktorí sú v našej blízkosti,“ dodal.

Sláva národa hodná je obetí
Pri príležitosti jubilea Jozefa Miloslava Hurbana venoval starosta jeho rodnej obce pamätné medaily Jozefa Miloslava Hurbana prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Andrejovi Dankovi, trenčianskemu županovi Jaroslavovi Baškovi a generálnemu biskupovi ECAV na Slovensku Milošovi Klátikovi. Očiam širokej verejnosti bola zároveň sprístupnená obnovená expozícia venovaná životu a dielu Jozefa Miloslava Hurbana z dielne Trenčianskeho múzea. Expozícia je výsledkom práce zamestnancov múzea počas niekoľkých zimných mesiacov, odhaľuje život Jozefa Miloslava Hurbana v jeho troch kľúčových úlohách: Jozef Miloslav Hurban ako hlava rodiny, ako evanjelický kňaz a ako odvážny národovec, prvý predseda Slovenskej národnej rady. Kurátorom výstavy sa stal Libor Bernát, ktorý sa snažil novým a atraktívnym spôsobom zachytiť hodnoty, ktoré Hurban vyznával a tiež jeho vzťah k rodnej obci. „Zobrazujeme aj jeho mimoriadne plodnú činnosť ako publicistu, spisovateľa, vydavateľa. Chceme ho predstaviť ako mnohovrstevnú osobnosť, ktorá prinášala slovenskému národu veľmi veľa pozitívneho. Jozef Miloslav Hurban by mohol byť v pozitívnom slova zmysle vo svojej dobe označovaný ako celebrita, ktorá slovenskému národu svojou činnosťou, húževnatosťou a pracovitosťou ukázala to, čo môže človek pre svoj národ vykonať,“ komentoval kurátor výstavu, ktorá je sprístupnená verejnosti v beckovskej kúrii Ambrovec.
Jozef Miloslav pochádzal z Beckova, rád navštevoval svojich krstných rodičov v Kálnici, študoval v Trenčíne a ako kňaz pôsobil v Brezovej pod Bradlom. Stal sa manželom ochotníckej divadelníčky z Nového Mesta nad Váhom – Aničky Jurkovičovej. Spoločne mali 9 detí, medzi nimi i spisovateľa Svetozára Hurbana Vajanského. Mnohočlenná rodina sa pre Jozefa Miloslava Hurbana stala oporným pilierom, keďže ešte ako sedemnásťročný osirel. So životom Jozefa Miloslava Hurbana sa spája aj viacero neštandardných prvenstiev. Ako prvý uviedol Štúrovu slovenčinu do literárneho života a tiež sa stal prvým predsedom Slovenskej národnej rady. Výnimočný bol aj svojím zanietením poraziť alkoholizmus dedinského ľudu, keď sa okrem organizovania prvých slovenských čitateľských krúžkov, nedeľných škôl a divadelných predstavení pričinil aj o vznik spolkov miernosti. Napriek svojim početným zdravotným problémom neprestával pre svoj národ vykonávať obety.
Celonárodnú spomienku pri príležitosti 200. narodenia rodáka z Beckova – Jozefa Miloslava Hurbana – svojou prítomnosťou podporil exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Bublavý, Anton Hrnko a Milan Panáček, vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Štefan Rozkopál, podpredseda TSK Jozef Trstenský, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, starosta obce Beckov Ján Križan, ďalší poslanci Zastupiteľstva TSK, primátori okolitých miest a starostovia okolitých obcí a mnohí ďalší ctení hostia.
Oslavy sa uskutočnili pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Spoluorganizátorom bola aj Matica slovenská. Z globálneho hľadiska mali oslavy tri roviny; evanjelickú bohoslužbu spojenú so slávnostným kladením vencov k pamätníku Jozefa Miloslava Hurbana, ktorá bola v gescii ECAV na Slovensku, druhou rovinou bola spomienková slávnosť a otvorenie obnovenej výstavy v kúrii Ambrovec v gescii Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Poslednou, treťou časťou osláv, bol historický sprievod obcou a popoludnie venované Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktoré zorganizovala obec Beckov. „V kultúrnom dome sme pokračovali oslavami s názvom Beckovčania svojmu rodákovi, počas ktorých bola predstavená nová poštová známka, ktorú pri tejto príležitosti vydala Slovenská pošta. Sme hrdí, že máme takého významného rodáka, ktorý úprimne žil pre pravdu a národ,“ uzatvoril starosta Beckova Ján Križan.

Zdroj: tsk.sk
foto: Radovan Stoklasa

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2017-04-04T15:04:21+00:004 apríla 2017 |Trenčiansky kraj|
X