Deň Ústavy1. september nie je len dňom začiatku školského roka, no je i významným štátnym sviatkom Slovenskej republiky. Dňa 1.9.1992 parlament prijal text novej ústavy, ktorá bola základom pre novovznikajúci Slovenský štát. Je to už 25 rokov od prijatia tohto významného dokumentu, 25 rokov, čo v Trenčianskych Tepliciach na Kúpeľnom námestí tamojší matičiari zasadili Lipku Ústavy. Už 25 rokov sa pravidelne pri tejto Lipke stretávajú a pripomínajú si prijatie tak významného dokumentu pre naše rodné Slovensko. I v tomto roku sa opätovne stretli zástupcovia spolupracujúcich miestnych odborov Matice Slovenskej z Trenčianskych Teplíc, Omšenia a Trenčianskej Teplej a v literárno-folklórnom pásme si pripomenuli nielen náš ústavný dokument, no i 200 rokov od narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Prednes básní našich velikánov v podaní teplických matičiarov, ako i nádherné slovenské i národné piesne v podaní Folklórneho súboru Teplanka, no i oduševnelý príhovor ďalšieho významného matičiara – pána Jozefa Božíka, primátora mesta Partizánske, prilákali množstvo kúpeľných hostí a návštevníkov Trenčianskych Teplíc. Spoločne sme tak zaspomínali na mnohé významné udalosti z našej histórie, ktoré si je potrebné neustále pripomínať a najmä oboznamovať s nimi i mladú generáciu. V takejto činnosti hodláme pokračovať a zapájať do nej i viac mládeže.

Matičiari z Považia

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-09-13T08:37:31+00:0013 septembra 2017 |Trenčiansky kraj|
X