Fašiangy matičiarov so Spolkom Slovákov v Krempachoch


/, Košický kraj, Žilinský kraj/Fašiangy matičiarov so Spolkom Slovákov v Krempachoch

Krempachy, 4. 2. 2018

Členovia výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej sa dňa 4. februára 2018 v Kultúrnom dome v Krempachoch zúčastnili na podujatí Fašiangy-Ostatki, na ktorom sa predstavili krajanské folklórne súbory, inštrumentalisti, spevácke skupiny i sóloví speváci zo Spiša a Oravy. Na nedeľné popoludnie sme boli pozvaní Spolkom Slovákov v Poľsku (SSP), ktoré má nesmierne zásluhy na upevňovaní národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí v oblasti vzdelávania, zachovávania a rozvíjania slovenských kultúrnych tradícií ako aj publicistickej činnosti v Poľsku, za čo bol pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku Spolok Slovákov v Poľsku ocenený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí Pamätnou medailou.
Fašiangovú náladu umocnilo čaro ľudovej hudby, ktoré je prítomné vždy na krajanských stretnutiach z Oravy a Spiša. Vystúpenia folklórnych súborov preniesli prítomných milovníkov ľudovej hudby do žánrovo rôznorodých slovenských ľudových piesní a tancov.
Krásu slovenského folklóru, prostredníctvom ktorého účinkujúci vyjadrovali úctu voči starootcovským tradíciám a zvykom, predviedol napríklad folklórny súbor (FS) Detvan zo Slovenska, FS Koliba z Orávky, FS Spiš z Novej Belej, FS Dolina z Krempách a mnoho ďalších. Obohatením bola aj recitácia detí slovenských básní, pri ktorých sme mohli počuť ľubozvučnú slovenčinu.
Na záver nedeľného popoludnia bolo vyhlásenie výsledkov v jednotlivých súťažných kategóriách. Keďže porota mala veľmi náročnú prácu udeliť prvé miesta, rozhodla sa účastníkov fašiangových osláv ohodnotiť zlatým a strieborným pásmom. Generálny tajomník SSP Ľubomír Molitoris spolu s podpredsedom SSP Jánom Bašistym odovzdali ceny všetkým účinkujúcim tohto podujatia.
Vystúpenia jednotlivých folklórnych súborov a ľudových kapiel sprevádzal potlesk, ktorých pozitívna odozva bola dôkazom toho, že podujatie sa vydarilo.

Mgr. Frančeková Jana
MO MS v Trstenej

X