Matičiari z Nedožier-Brezian pripravili knižný darček pre krajanov v Calgary

thumbnail

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Nedožeroch-Brezanoch sa pripojili k výzve uverejnenej v Slovenských národných novinách „Daruj knihu krajanom v Kanade.“ Pre Slovákov žijúcich v Calgary zakúpili zo svojich vlastných zdrojov úplné nové knižné tituly.
Na to, aby Slováci žijúci v zahraničí nezabudli na svoju rodnú reč, potrebujú slovenské knihy. A kto iný by mal pomôcť Slovenskej knižnici v Calgary, ak nie krajania – matičiari na Slovensku. Boli sme toho názoru, že by to mali byť knihy nové, hlavne pre deti a mladších čitateľov s farebnými obrázkami, aby ich dokázali upútať. A práve takýto výber kníh vybrala do knižného darčeka Eva Kucharovičová, matičiarka, bývalá učiteľka a teraz knihovníčka, ktorá vie, čo deti radi čítajú.
Všetky darované knihy boli úplne nové, zakúpené z prostriedkov Miestneho odboru Matice slovenskej v Nedožeroch-Brezanoch. Jednou z kníh bola aj monografia obce Nedožery-Brezany, dar od tamojšieho pána starostu. Z nej sa naši krajania môžu dozvedieť nielen o obci, ale aj o miestnom odbore Matice slovenskej, jeho vzniku a aktívnej činnosti, ktorá trvá až dodnes.
Knižný balíček poputoval za spolupráce riaditeľa Domu Matice slovenskej v Prievidzi ešte koncom roka do Krajanského múzea MS v Martine, odkiaľ by mal byť zaslaný priamo do Kanady. Veríme, že vybrané knižné tituly sa budú našim krajanom páčiť a splnia svoj účel.

Eva Kucharovičová
MO MS Nedožery-Brezany

článok neprešiel jazykovou úpravou