Národné matičné slávnosti 2017


//Národné matičné slávnosti 2017

Tohtoročné Národné matičné slávnosti, ktoré pri príležitosti 154. výročia svojho založenia organizuje Matica slovenská, pozostávajú z dvoch samostatných častí.
Prvá časť slávností sa uskutoční v piatok, 11. augusta 2017, v Martine.
Vyvrcholením dňa bude odhalenie búst Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského pri príležitosti 200. výročia narodenia týchto významných slovenských dejateľov. Slávnostný akt, na ktorom sa zúčastnia popredné osobnosti nášho verejného, kultúrneho a duchovného života, sa bude konať o 15.00 h v areáli sídelnej budovy MS na ulici P. Mudroňa 1 v Martine.
Ťažisková druhá časť Národných matičných slávností s bohatým sprievodným programom sa uskutoční 7. – 10. septembra 2017 v Trnave. Integrálnou súčasťou programu podujatia bude okrem vystúpení domácich a zahraničných folklórnych súborov aj konferencia Slovensko v súradniciach času, prezentácia matičnej vedy, odbornej činnosti, edičných a divadelných aktivít, prezentácia Neografie, a. s., sprístupnenie niekoľkých matičných výstav, škola remesiel pre deti, slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže pre študentov vysokých škôl Matičná esej 2017. Hurbanov odkaz dnešku…
Hlavným partnerom Matice slovenskej pri príprave a realizácii Národných matičných slávností 2017 je Trnavský samosprávny kraj.

Informačné ústredie MS
V Martine, 11. júla 2017

 

2018-11-08T18:00:58+00:0011 júla 2017 |Nezaradené|
X