Posledná romanca

thumbnail

Literárny klub Omega pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne na svojom februárovom stretnutí , privítali spisovateľa Jána Beňa s jeho najnovšou knihou Posledná romanca.
Rodák zo Slatinky je plodným autorom pre deti , mládež a dospelých. Medzi členmi klubu a priaznivcami literatúry bol v máji minulého roku, kedy sme vyprevadili medzi čitateľov dve knihy. Pre mládež Timotej a pradedo a dospelých Život s kufrom . Okrem kníh je Ján Beňo aj autorom televíznych a rozhlasových hier pre deti. Po roku 1989 sa venoval aj literárnokritickej, fejtónovej a kultúrnopolitickej tvorbe- výber z nej vyšiel v knihe Na svoj národ nedám dopustiť. Prekladal aj ruštiny/ V. Rasputina , V. Bykova/. Jeho tvorbu najvýstižnejšie charakterizuje slovo -pracovitosť.
Pri čítaní jeho kníh sa dokážete vrátiť do svojich detských , študentských čias a spomínať na mladosť, rodisko, rodičov a starých rodičov.Môžete porovnávať alebo stotožniť sa. V tomto duchu sa niesli aj otázky a diskusia prítomných.Na stretnutí sme privítali spisovateľa Rudolfa Dobiáša, predsedníčku odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne Ing. Margitu Ivaničkovú ,vedúcu útvaru kultúry TSK Ing. Miroslavu Mazanovú , vedúcu oblastného pracoviska MS v Trenčíne Mgr. Sindy Strakovú a vedúcu Literárneho klubu v Hornom Srní Mgr. Anku Prnovú.
Poslednú romancu, ale nie poslednú knihu autora ako poznamenal pán Dobiáš, na cestu medzi čitateľov vyprevadila okrem spisovateľa pána Dobiáša Ing. Miroslava Mazanová lipovým kvetom a prvosienkou.Spomienka Jána Beňa na babkin čaj.
Usporiadatelia pripravili aj výstavu z tvorby autora a prítomní mali možnosť zakúpiť prezentovanú knihu i s podpisom.

Jana Poláková

článok neprešiel jazykovou úpravou