„Ján Levoslav Bella a Franz Liszt – velikáni hudobnej Bratislavy“

thumbnail

V rámci celoslovenského podujatia Noc hudby odznie v piatok 17. 6. 2016 o 20.00 hod. v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave ojedinelý koncert z organovej a vokálnej tvorby Jána Levoslava Bellu a Franza Liszta v podaní mužského speváckeho okteta Danubius Octet Singers, organistu Martina Baka a dirigenta Daniela Simandla.
Dramaturgickou lahôdkou koncertu bude Lisztova Omša č. 497 pre mužský zbor a organ (jej pôvodná verzia z roku 1848), či Lisztov slávnostný hymnus na oslavu sv. Cyrila a Metoda pod názvom „Slavimo slavno Slaveni“. Z Bellovej tvorby odznie organová Fantázia – Sonáta d mol, či niekoľko pozoruhodných mužských zborov „a cappella“ – napr. Staroslovenský Otče náš – Bellova práca zo štúdií vo Viedni, jeho pozoruhodná Modlitba sv. Cyrila na sotnách, ako aj Ohlas na slová Andreja Sládkoviča a ďalšie skladby. Bratislavské stopy týchto hudobných velikánov európskeho a slovenského romantizmu poslucháčom v krátkej prednáške priblíži muzikologička PhDr. Jana Lengová.
Vstupné na koncert, ktorý podporilo mesto Bratislava i Bratislavský samosprávny kraj – je dobrovoľné.