Umelci zo srbskej Padiny vystavujú po prvýkrát v Nitre


//Umelci zo srbskej Padiny vystavujú po prvýkrát v Nitre

Nitra, 3. 10. 2017

Obdivovatelia insitného umenia si počas októbra môžu prísť na svoje v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nitre. Dňa 3.10.2017 sa konala vernisáž výstavy Slovákov žijúcich v Srbsku Juraja Lavorša a Vladimíra Galasa. Obaja autori sa po prvýkrát zúčastnili otvorenia svojej výstavy v Nitre. Organizátor výstavy, Dom Matice slovenskej v Nitre, zámerne zvolil názov aktuálnej výstavy Domov ako odkaz na významné výročia, ktoré si v roku 2017 na Slovensku pripomíname. A to päťsto rokov reformácie, vyše dvesto rokov od začiatkov osídľovania Dolnej zeme a sedemdesiat rokov od návratu dolnozemských Slovákov do vlasti svojich predkov. Domov ako základný aspekt k sebaurčujúcej a formujúcej identite každého jedného človeka.
Autori Juraj Lavroš a Vladimír Galas žijú a tvoria v dedinke Padina spadajúcej pod obec Kovačica v srbskej Vojvodine. Práve táto oblasť je známa združovaním insitných umelcov v Galérii umenia v Kovačici. Tieto insitné zbierky sú natrvalo zapísané v kultúrnom dedičstve národa známeho po celom svete. V Kovačici maľovali prví maliari zo záľuby a bez akéhokoľvek poznania akademickej konštrukcie obrazov a výtvarných kompozičných prvkov. Spočiatku nemali svoj vlastný rozoznateľný štýl. Neskôr však každý z nich získal vlastný výtvarný prejav, jedinečný a charakteristický pre každého umelca. Silný kolorit, očarujúca intenzita farieb sú rozoznateľnými znakmi kovačickej školy insitného umenia, ktorú možno na výstave pozorovať. Je to kolorit prevzatý z krojov a slovenského folklóru, ktorý je bohatý na živé, ožarujúce farby.
Zobrazovanie jednej z najslovenskejších dedín v Srbsku – Padiny – je prítomné u oboch autorov. Ako Juraj Lavroš, tak aj Vladimír Galas zachytávajú výzor a atmosféru osady, ktorú mnohí poznajú ako dedinu hlbokých studní a mletej vody, veľkých vždyzelených polí, starých slovenských domčekov, pokoja a prívetivého ľudu.
Juraj LAVROŠ sa narodil v roku 1963 v Padine. Je členom Galérie insitného umenia v Kovačici. Maliarstvu sa venuje 30 rokov, má výraznú umeleckú zručnosť a zmysel pre farebné kompozície. Najčastejšie maľuje ťažkú prácu poľnohospodárov, robotníkov a rybárov. Časté je aj zobrazovanie plodov tekvíc a kukurice ako tradičných plodín tejto oblasti. Husy sú hlboko vryté v jeho pamäti z detstva a stali sa symbolom jeho maliarstva. Juraj Lavroš kolektívne vystavolal viac než 100 krát a má za sebou viac ako 20 samostatných výstav. Pravidelne vystavuje na známych Kovačických októbroch v Galérii insitného umenia v Kovačici. Je nositeľom viacerých ocenení /2013 – Zlatá plaketa pre výtvarné umenie v Plandišti, 2013 – Prvé miesto v kategórii Umenie v Lapove a 2016 – Zlatý medailón pre kultúru obce Kovačica/.
Vladimír GALAS sa narodil v roku 1984 v Belehrade, od svojho detstva žije v Padine. Pracuje ako stavbár. S manželkou Ljiljanou vychováva syna Benjamína. Insitnej maľbe sa naplno venuje od roku 2001 a jeho obrazy našli svojich majiteľov v ďalekej Austrálii, USA, Nemecku, Česku a na Slovensku. Galasovými obľúbenými maliarskymi motívmi sú kone, krajinky, ľudia, dedinskí ľudia zachytení pri práci. Samostatnú výstavu mal v roku 2009 spolu s Jurajom Lavrošom v Bratislave. Vystavoval aj v rámci kolektívnych výstav.
U oboch maliarov sú prítomné zvýrazňujúce aspekty plodnosti a pozitívneho vzťahu k úrode, pôde, rodnej zemi či symbiózy spolužitia človeka so zvieratami. Spájajúcim prvkom diel je všadeprítomný pokoj ako návrat k harmonizujúcej rovnováhe.
Aktuálna výstava tohto vidieckeho umeleckého fenoménu ponúka návštevníkom spolu 40 diel s možnosťou ich kúpy.
Výstava trvá do 28. 10. 2017.

Veronika Bilicová
Dom Matice slovenskej v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10031-maliari-z-padiny-vystavuju-v-nitre

 

2017-10-11T10:31:35+00:0011 októbra 2017 |Nitriansky kraj|
X