Za tradičnými Matičnými Vianocami


//Za tradičnými Matičnými Vianocami

Martin, december 2015

Aj tento rok, v druhý decembrový týždeň sa už tradične rozsvietili sviečky na symbolickom vianočnom stromčeku v sídle Krajanského múzea MS, v Dome Jozefa Cígera Hronského. V popoludňajších hodinách Miestny odbor Matice slovenskej v Martine usporiadal podujatie Matičné Vianoce, ktoré aj tento rok poskytlo možnosť stretnúť sa, porozprávať sa o roku minulom, zaspievať si tradičnú slovenskú koledu, či ochutnať slovenské vianočné pečivo.
Podujatie so svojím výborom pripravila predsedníčka MO MS Martin Taťana Sivová, ktorá v sídle KM MS matičiarov privítala a pripravila pre nich kultúrny program. Podujatie sa otvorilo recitačným pásmom, ktoré pretkávali vianočné piesne. Po oficiálnej časti programu sa hostia za sprievodu reprodukovanej hudby preniesli do atmosféry Štedrého dňa a spoločne si zaspievali viaceré koledy. Nechýbal ani vianočný vinš, obrovská hrozienková vianočka či pomarančový punč.
Podujatie Matičné Vianoce každoročne píše pomyselnú bodku za prácou martinských matičiarov. Je vždy emotívne, láskyplné i otvorené…

Zuzana Pavelcová
riaditeľka KM

článok neprešiel jazykovou úpravou

2015-12-18T14:11:45+00:0018 decembra 2015 |Žilinský kraj|
X