25. ročník Kellnerovej Polomy


//25. ročník Kellnerovej Polomy

Dňa 23. 02. 2024 sa v Základnej škole Petra Kellnera Hostinského konalo  podujatie, ktoré už štvrť storočie sprostredkúva nášmu regiónu prehliadku umeleckého slova a je príležitosťou pre mladých talentovaných recitátorov prezentovať svoju lásku k slovu a kráse literatúry. Je oslavou krásy slovenského jazyka a uctením si  kultúrnych tradícií, ktoré majú v živote každého národa svoje nezastupiteľné  miesto. Toto podujatie sa môže pochváliť svojou bohatou tradíciou a širokým okruhom priaznivcov. O obľúbenosti Kellnerovej Polomy svedčí aj každoročne bohatá účasť súťažiacich. Tento rok to bolo 73 recitátorov z 20 školských zariadení nášho okresu. Poďakovanie za prípravu podujatia, ktoré sa nieslo v príjemnej atmosfére, patrí organizátorom – Obecnému úradu v Gemerskej Polome, MO Matice slovenskej v Gemerskej Polome a predovšetkým všetkým zamestnancom Základnej školy Petra Kellnera Hostinského v Gemerskej Polome, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh súťaže. Osobitné poďakovanie prináleží všetkým recitátorom, vďaka ktorým bolo toto stretnutie plné recitátorských zážitkov.

Mgr. J. Krivušová

Fotogaléria

Výsledková listina – Kellnerova Poloma 25. ročník

I. kategória – materské školy: poézia

 1. miesto: Tamara Nemčková, MŠ Gemerská Poloma
 2. miesto: Noah Lalik, MŠ Slavošovce
 3. miesto: Eliška Sústriková, MŠ Gemerská Poloma

I. kategória – materské školy: próza

 1. miesto: Zuzana Kureková, MŠ Rožňavské Bystré
 2. miesto: Zoja Čapó, MŠ Gemerská Poloma
 3. miesto: Michaela Džačárová, MŠ, Kyjevská 2020/14, Rožňava

II. kategória – ZŠ 1. – 3. ročník: poézia

 1. miesto: Ema Olšavská, ZŠ, Pionierov 1, Rožňava
 2. miesto: Tobias Tomko, ZŠ akademika Jura Hronca, Rožňava
 3. miesto: Dorota Liptáková, Katolícka ZŠ s MŠ J. Nepomuckého Rožňava

II. kategória – ZŠ 1. – 3. ročník: próza

 1. miesto: Andrea Szabóová, ZŠ Hrhov
 2. miesto: Danka Ďuričeková, ZŠ P. K. Hostinského, Gemerská Poloma
 3. miesto: Radka Kršáková, ZŠ akademika Jura Hronca, Rožňava

III. kategória – ZŠ 4. – 6. ročník: poézia

 1. miesto: Eliška Vnenčáková, ZŠ P. K. Hostinského, Gemerská Poloma
 2. miesto: Alex Romok, ZŠ Rejdová
 3. miesto: Eliška Valentková, ZŠ Rejdová

Cena poroty: Ivana Molčanová, ZŠ Rejdová

III. kategória – ZŠ 4. – 6. ročník: próza

 1. miesto: Teo Szőllős, Katolícka ZŠ s MŠ J. Nepomuckého Rožňava
 2. miesto: Samuel Smolka, ZŠ P. K. Hostinského, Gemerská Poloma
 3. miesto: Róbert Zdechovan, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava

IV. kategória – ZŠ 7. – 9. ročník: poézia

 1. miesto: Natália Tolinová, ZŠ, Pionierov 1, Rožňava
 2. miesto: Silvia Sklenková, ZŠ akademika Jura Hronca, Rožňava
 3. miesto: Sofia Melicherová, ZŠ, Zlatá 2, Rožňava

IV. kategória – ZŠ 7. – 9. ročník: próza

 1. miesto: Sebastian Pakes, ZŠ, Pionierov 1, Rožňava
 2. miesto: Matej Garčár, ZŠ P. K. Hostinského, Gemerská Poloma
 3. miesto: Richard Kurimský, ZŠ akademika Jura Hronca, Rožňava

V. kategória – stredné školy: poézia

 1. miesto: Katarína Adamková, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava
 2. miesto: Barbara Podracká, Obchodná akadémia, Rožňava
 3. miesto: Tamara Kuchárová, Obchodná akadémia, Rožňava

V. kategória – stredné školy: próza

 1. miesto: Katarína Benediktyová, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava
 2. miesto: Adrián Ruman, Obchodná akadémia, Rožňava
 3. miesto: Petra Ujházyová, Obchodná akadémia, Rožňava

 

2024-02-27T13:52:24+00:0027 februára 2024 |Košický kraj|
X