75. výročie oslobodenia Košíc


//75. výročie oslobodenia Košíc

Oslobodenie Košíc spod nacisticko-horthyovskej okupácie je natoľko dôležitou udalosťou, že mesto Košice si ju pripomína každoročne pietnym aktom kladenia vencov na Námestí osloboditeľov. Tentoraz išlo už o 75. výročie. Aj košickí matičiari sa zúčastnili na tomto podujatia, aby si uctili osloboditeľskú armádu. Trištvrte storočia, takýto dlhý časový úsek už uplynul od vstupu jednotky 318. Novorossijskej horskej streleckej divízie a 237. Pirjatinskej streleckej divízie 18. armády IV. Ukrajinského frontu pod velením generála Ivana J. Petrova do Košíc. Skončilo sa vyčíňanie nyilašiovcov pod vedením Ferenca Szálasiho, ktorí ešte 5. januára na Hlavnej ulici obesili 12 vlastencov a len dva dni pred oslobodením zavraždili v Ťahanovskom lese 17 osôb.

Celý pietny akt kladenia vencov k hrobu neznámeho vojaka a pamätníku Červenej armády sa odohrával v sprievode zvukov dychovej hudby v podaní Hasičského zboru. Podujatie prebiehalo veľmi formálne, iba mechanickým kladením vencov, od predstaviteľov mesta nezazneli žiadne príhovory alebo ďakovné slová pre padlých vojakov, ktorí obetovali svoje životy, aby sme my mohli žiť. Celé je to veľmi smutné. Na tomto podujatí stretávame pravidelne zväčša tých istých ľudí staršej generácie. Hádam najviac očakávaní boli „tí slušní“, ktorí sa „tichým protestom“ pár dni pred touto udalosťou oháňali preškrtnutými hákovými krížmi. Lenže na mieste je otázka, proti čomu naozaj protestovali? Títo tzv. bojovníci na jednej strane protestujú proti fašizmu, na strane druhej nenávidia Rusko a neprídu si uctiť ani osloboditeľskú Červenú armádu, skutočných bojovníkov proti fašizmu a pangermanizmu. Táto spoločnosť je akási pomýlená. Rok za rokom dochádza k vedomému falšovaniu histórie, čo sa preukazuje aj tvrdením, že Sovietsky zväz, ktorý niesol ťarchu vojny na svojich bedrách, ju sám vyvolal.

Aj keď veľa z nás patrí k tým, ktorí udalosti druhej svetovej vojny nezažili, významné výročia si treba pripomínať fyzickou prítomnosťou, aby sa nezabudlo na pravých hrdinov.

Košice 19. 1. 2020

Michal Matečka

predseda MO MS Košice

2020-01-28T09:48:40+00:0028 januára 2020 |Košický kraj|
X