…a diamant v hrude nezhnije! 

Týmto nesmrteľným veršom titulovaná zábavno-vedomostná súťaž spestrila piatkové doobedie 21. mája 2021 v Základnej škole s materskou školou K. Kuffnera v Sládkovičove. Súťaž bola organizovaná spolu s MO Matice slovenskej. Zapojilo sa 6 trojčlenných družstiev. Žiaci 7. – 9.ročníkov sa predviedli v recitácii básne – Nehaňte ľud môj, vedomostnom kvíze, pohotovosti pri hravých a tvorivých úlohách, ale aj v tvorbe krásnych prezentácií na tému Andrej Sládkovič – život a dielo.

Súťaž, s menším oneskorením kvôli Covid 19, bola venovaná pamiatke 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča. Všetci žiaci sa svedomito pripravovali napriek náročnému adaptačnému obdobiu po nástupe na prezenčné vzdelávanie. Prejavili súťaživého ducha, ale zároveň sa dobre zabavili a vzájomne povzbudzovali. Všetkým víťazom srdečne zablahoželala a odovzdala ceny riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová a MVDr. Ľubica Pagáčová za Maticu slovenskú.  Na 1.mieste sa umiestnila trieda 8.A, na 2. mieste  trieda 9.A a na 3.mieste trieda 7.B. Srdečne ďakujeme Mestu Sládkovičovo za vecné ceny v podobe USB kľúčov pre  všetkých zúčastnených a knižné odmeny pre víťazov.

PaedDr. Slávka Kramárová

riaditeľka školy a predsedníčka MO MS v Seredi

 

X