Augustová beseda predstavila ďalšie zaujímavé osobnosti nášho Gemera


//Augustová beseda predstavila ďalšie zaujímavé osobnosti nášho Gemera

Beseda, ktorá sa uskutočnila 24. augusta 2023 v priestoroch kaviarne Good Fellas Café a Bar, bola pokračovaním v zmysle projektu „Zviditeľňovanie nadaných ľudí a umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko-malohontskej župy.“ Plná kaviareň naznačovala, že téma, ktorú sme vybrali zaujala matičiarov a aj verejnosť. Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Rožňave Mária Velďáková prítomných na úvod srdečne privítala. Svojou krátkou návštevou nás milo prekvapili aj pracovníci Matice slovenskej v Martine –riaditeľ Členského ústredia MS Martin Hajník, pracovník Členského ústredia MS Jaroslav Kerekanič, tajomník MS Peter Schvantner a pracovník Slovenského literárneho ústavu MS Lukáš Perný. Nechýbal ani člen Výboru MS Vladimír Tököly. Pripomenuli sme si 160. výročie založenia Matice slovenskej, Tatiana Kršková nám porozprávala o Prvom slovenskom evanjelickom a. v. gymnáziu v Revúcej. Gymnázium bolo úzko späté s Maticou slovenskou a preto bolo dôležité pripomenúť si tieto udalosti. Svoju tvorbu nám predstavila poétka Zuzana Háková a šikovnosť svojich rúk ukázali kachliar Tibor Gajan a keramikárka Johanka Johanidesová. Svojím spevom navodili skvelú atmosféru Dobšinky z Dobšinej, ktoré nám spievali o láske, prírode, ale aj baníctve. Ďakujem všetkým predstaveným hosťom, Múzeu prvého slovenského gymnázia z Revúcej za poučnú prezentáciu, Domu MS v Rožňave Zlatici Halkovej a Tatiane Tomkovej za vypracovanie plagátu a spoluprácu, Katke Dobošovej za spomienkové darčeky, Obecnému úradu v Gemerskej Polome za požičanie techniky, Jankovi Gallovi za obsluhu techniky, Good Fellas Café a Bar za poskytnutie priestoru a príjemnú atmosféru a aj všetkým prítomným, ktorí prišli podporiť náš projekt. A kto sa nám predstaví nabudúce? Nechajte sa milo prekvapiť.

Mária Velďáková, predsedníčka MO MS v Rožňave

 

Fotogaléria

2023-09-07T15:06:34+00:007 septembra 2023 |Košický kraj|
X