Bačkovčania: Starší sú vzácnosť


//Bačkovčania: Starší sú vzácnosť

Mesiac október bol v decembri 1990 Valným zhromaždením Organizácie spojených národov vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Tento mesiac je príležitosťou na to, aby sme vyjadrili svoju vďaku a úctu starším ľuďom za ich prínos spoločnosti. Vo sviatočné nedeľné popoludnie 22. októbra 2023 sa v Kultúrnom dome v Bačkove uskutočnilo spoločenské posedenie pre dôchodcov. Podujatie organizovali Obec Bačkov a Miestny odbor Matice slovenskej v Bačkove. Prítomní boli vzácni hostia: domáci starosta Jozef Nemčík, primátor mesta Sečovce Dominik Frajkor, starosta Nového Ruskova Rastislav Ferkanin a starosta Dargova Ján Kiš. Za Maticu slovenskú člen Výboru MS Michal Matečka.

Moderátorkou podujatia bola Martina Kubicová. Úvodnú báseň od Milana Rúfusa Modlitba za starkú predniesla Lenka Škovranová. S príhovorom vystúpila riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Martina Matečková, Tá úctu k starším spojila s našimi národovcami. Spomenula obraz Andreja Kováčika z roku 1925, ktorý symbolizuje návštevu štúrovcov na Dobrej Vode u Jána Hollého.

Na ľavej strane je zobrazený sediaci katolík Ján Hollý – perla básnictva, napravo je farár na Dobrej Vode Martin Lackovič, v strede stoja štúrovci Štúr, Hurban, Hodža.

Tento obraz v sebe nesie silné posolstvo. Symbolizuje stretnutie dvoch slovenských cirkví, katolíkov a evanjelikov, dvoch prúdov slovenského národného obrodenia bernolákovcov a štúrovcov. Z vekového hľadiska mladá nastupujúca generácia štúrovcov vzdáva úctu generácii bernolákovcov, ktorá im pripravila cestu pre činnosť. Štúrovci ako niečo nové nadchádzajúce sa radia s bernolákovcami, so svojimi predchodcami. V Jánovi Hollom videli hlavného predstaviteľa bernolákovskej generácie, ktorý vo svojom diele najlepšie zvýrazňoval buditeľské snahu a národnoideovú koncepciu bernolákovského pohybu. Imponoval im svojou literárnou aktivitou. Ján Hollý s tichým súhlasom podporil štúrovcov v ich programe a v koncipovaní nového spisovného jazyka.

A to je aj odkaz pre súčasnú dobu. Starší dokážu poradiť a nesú si v sebe roky skúsenosti a vedomostí. Sú bohatou studnicou zážitkov ale mnohokrát aj bolestných udalostí a spomienok. Úcta k starším je jedna z najdôležitejších hodnôt, ktorá by sa mala šíriť v spoločnosti.

V kultúrnom programe vystúpil v pásme spevu a tanca Horného a Stredného Zemplína folklórny súbor Vihorlat. Vystúpenie bolo doplnené o programové čísla z rómskej, ukrajinskej, ruskej a rusínskej kultúry.

Po krásnom vystúpení Vihorlatu nasledovala slávnostná večera a posedenie pri koláčikoch a káve. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej a slávnostnej atmosfére.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

Foto: Mária Marcinová

  

2023-11-07T10:14:43+00:007 novembra 2023 |Košický kraj|
X