Beseda v DMS Michalovce so žiakmi ZŠ T. J. Moussona


//Beseda v DMS Michalovce so žiakmi ZŠ T. J. Moussona

Dňa 13.3.204 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej v Michalovciach konala beseda so žiakmi ZŠ T. J. Moussona Michalovce. V úvode prítomných žiakov a pani učiteľku dejepisu Danielu Rudášovú privítala riaditeľka DMS Michalovce Karin Obšatníková. Priblížila im fungovanie a dôležitosť Matice slovenskej, ako aj aktivity DMS v okrese Michalovciach, Sobranciach, či na Ukrajine, v Užhorode. Informovala ich aj o osobnostiach, udalostiach, či pamätných izbách v regióne a pozvala na rôzne podujatia. Prešli si aj historickými súvislosťami MS od jej vzniku až po súčasnosť, nezabudli ani na vedenie MS a niečo sa dozvedeli aj o súčasnom predsedovi MS Mariánovi Gešperovi. Riaditeľka DMS Michalovce im tiež predstavila vydavateľskú činnosť MS, mohli nazrieť aj do periodík MS, či pracovných zošitov. Do pozornosti dala aj možnosť stať sa členom MO MS v Michalovciach. V závere si nadobudnuté vedomosti overili v krátkom teste, ktorý si zobrali so sebou. Poďakovanie patrí pani učiteľke Rudášovej, ktorá pravidelne so žiakmi v rámci hodín dejepisu navštevuje DMS Michalovce a zaujíma sa o vydavateľskú činnosť MS, či o podujatia a aktivity organizované MS do ktorých sa spolu so žiakmi aj aktívne zapája.

PhDr. Karin Obšatníková, PhD., riaditeľka DMS Michalovce

 

2024-04-02T13:16:35+00:002 apríla 2024 |Košický kraj|
X