Súťaže Matice slovenskej


/Súťaže Matice slovenskej

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav [...]

2018-11-18T20:45:13+00:0010 októbra 2018 |Súťaže Matice slovenskej|

Cena Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2018/2019

Literárny klub BERNOLÁK pri  Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s Mestom Trnava, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka KULTÚRA v Bratislave v y h l a s u j ú XXI. [...]

2018-09-23T16:30:14+00:0023 septembra 2018 |Súťaže Matice slovenskej|
X