Celodňová séria podujatí Matice slovenskej, SZPB a Spolku slovenských spisovateľov k významným výročiam


//Celodňová séria podujatí Matice slovenskej, SZPB a Spolku slovenských spisovateľov k významným výročiam

BRATISLAVA, 21. 12. 2023 – Niekoľko organizácií a spolkov na čele so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Maticou slovenskou si pripomenulo 80. výročie Vianočnej dohody, ktorá predznamenala vznik Slovenského národného povstania. V rámci podujatia bola uvedená kniha MEMORABILITA/SPOMIENKY k budúcoročnému okrúhlemu výročiu SNP a nezabudlo sa ani na okrúhle 70. výročie úmrtia účastníka SNP a slovenského dramatika, matičiara, spisovateľa Júliusa Barča-Ivana. Súčasne si Matica slovenská (v spolupráci aj so Spolkom slovenských spisovateľov) uctila žijúcu osobnosť slovenskej kulturológie Vincenta Šabíka (86). Matica taktiež prijala dar v podobe literárneho a výtvarného dedičstva manželov Gašparovcov, ktorý sprostredkovala zakl. čl. MS, bývalá poslankyňa a športovkyňa Romana Tabak.

Úvodné podujatie sa konalo priamo na mieste, kde Vianočná dohoda vznikla, teda na Gajovej ulici v Bratislave. Spoluorganizátormi boli SZPB, Matica slovenská, Inštitút ASA, Spoločnosť Ladislava Novomeského, Spolok slovenských spisovateľov a ďalšie organizácie. Vianočná dohoda vznikla v ilegalite ako dokument, v ktorom sa tak ľavicoví (Ladislav Novomeský, Gustáv Husák, Karol Šmidke, Ivan Horváth), ako aj pravicoví politici (Jozef Lettrich, Matej Josko, Ján Ursíny) zhodli v jednotnom, nad-konfesionálnom a nad-ideologickom postupe v boji proti fašizmu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (SMER SSS) vyzdvihol význam tohto dokumentu pre slovenské dejiny, ako aj zásluhy sociálneho demokrata Ivana Horvátha, ktorý má budúci rok 120. výročie narodenia. Bližšie reálie vzniku Vianočnej dohody priblížil vedec Miroslav Pekník a na záver avizoval organizátor Martin Krno (OV SZPB, Bratislava) pripravovanú konferenciu k Vianočnej dohode, ktorá sa uskutoční začiatkom roka 2024.

Pokračovanie podujatia, ktoré Dr. Ladislav Skrak (SZPB, MS), sa uskutočnilo v priestoroch SZPB na Štúrovej ulici, kde bola uvedená kniha MEMORABILITA (ed. Ladislav Skrak, Martin Krno), ktorá je spojením prezentácie umeleckých diel s tématikou SNP, ako aj textov k podujatiam Matice slovenskej a SZPB k problematike SNP. Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Medzi autormi textov sú predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ďalej Jozef Leikert, Juraj Sarvaš (rozhovor s nedávnom zosnulým), Dušan Čaplovič, Eva Mária Chalupová, Vladimír Mináč ml. či Vladimír Husák. Knihu slávnostne uviedol poslanec a poslanec Výboru pre kultúra a média NRSR Roman Michelko (SNS). Súčasne si Matica a SZPB pripomenuli vedeckým príspevkom život a tvorbu dramatika a účastníka SNP Júliusa Barča-Ivana (štúdiu uviedol Lukáš Perný zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej).

Tretia časť série podujatí pokračovala v bratislavskom Dome Matice slovenskej (priamo v Galérii Matice slovenskej), kde bola usporiadaná beseda s profesorom kulturológie Vincentom Šabíkom (86), ktorá bola venovaná predovšetkým otázkam vzniku slovenskej štátnosti, ktorej korene sú tak vo Vianočnej dohode (princíp rovný s rovným medzi Čechmi a Slovákmi), ako aj v zákone o federalizácii z roku 1969, bez ktorého by podľa Šabíka nemohla vzniknúť ani samostatná Slovenská republika. Podujatie uviedol tajomník Matice slovenskej Peter Schvantner. Diskutéri sa dotkli aj otázok kultúrnej politiky, významu časopisu Literárny týždenník pre vznik samostatnej Slovenskej republiky či procesu federalizácie Zväzu slovenských spisovateľov. Po diskusii bola Matici slávnostne odovzdaná zbierka literárnej a výtvarnej pozostalosti manželov Gašparovcov, vrátane obrazov Bratislavy či knihy Fontána pre Zuzanu. Tento dar sprostredkovala bývalá poslankyňa a členka Matice slovenskej Romana Tabak a p. Jelínkovej, ktorou pozostalosťou pôvodne disponovala. V závere podujatia avizoval predseda Výtvarného odboru Matice slovenskej Ladislav Skrak pripravovanú vernisáž slovenských výtvarných umelcov z radov Matice slovenskej a SZPB, ktorá sa uskutoční budúci rok v Štrasburgu.

Autor fotografií: Dr. Ladislav Skrak, s povolením zverejnenia

 

 

Záznamy z podujatia sú k dispozícii na Youtube a sieti TIKTOK:

80. výročie Vianočnej dohody: https://www.tiktok.com/@lucasperny_/video/7315300757983579425https://youtu.be/UVpg9xhJQi0

Odovzdanie pozostalosti Gašparovcov pre Maticu slovenskú: https://www.tiktok.com/@lucasperny_/video/7315316246596177185

Diskusia s kulturológom Vincentom Šabíkom: https://www.youtube.com/watch?v=xYOwBt9sAAo

70. výročie úmrtia Júliusa Barča-Ivana: https://www.youtube.com/watch?v=z63Y_LcKWoI

2023-12-28T21:22:43+00:0022 decembra 2023 |Bratislavský kraj|
X