Kulturologicko-filozofický odbor Matice slovenskej pozval prednášať predsedu Spoločnosti J. Murgaša Ing. Šeba k 160-ročnici priekopníka rádiotelegrafie


//Kulturologicko-filozofický odbor Matice slovenskej pozval prednášať predsedu Spoločnosti J. Murgaša Ing. Šeba k 160-ročnici priekopníka rádiotelegrafie

21.2.2024 – Kulturologicko-filozofický odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom Matice slovenskej Bratislava, Spolkom slovenských spisovateľov, Mladou Maticou, Slovenskými pohľadmi a predovšetkým Spoločnosťou Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského zastúpenou Ing. Jánom Šebom zorganizovali odborné a popularizačné podujatie k 160. výročiu JOZEFA MURGAŠA, priekopníka a vynálezcu rádiotelegrafie. Podujatia sa zúčastnila aj pamätníčka pani Birošová, tajomníčka Spoločnosti Jozefa Murgaša… Ing. Petra Kozlovská, riaditeľ Domu Matice slovenskej Ing. Ján Kšiňan a matematik, spisovateľ, bývalý veľvyslanec a podpredseda vlády ČSFR docent Jozef Mikloško, ktorý vystúpil s niekoľkými komentármi k osobnosti Murgaša a taktiež pre podujatie poskytol občerstvenie. Perličkou boli aj obrazy s murgašovskou tematikou vyrobené špeciálnou technikou („rez do omietky“) od pána Ľubomíra Gondáša, ktoré pripravil pre toto podujatie.

Podujatie bolo rozdelené do siedmich častí: 1. Stručný prehľad diela a života Jozefa Murgaša; 2. Bezdrôtový svet – Jozef Murgaš a jeho vynálezy – ppt prezentácia; 3. Video – Tajov a pamiatka Jozefa Murgaša; 4. Pamiatky Jozefa Murgaša; 5. Aktivity k významným výročiam Jozefa Murgaša v r. 2024; 6. Príprava pamätníka Jozefa Murgaša v Bratislave – pdf prezentácia; 7. Film – Rande v éteri o Jozefovi Murgašovi a diskusia. Podujatia sa zúčastnilo desiatky ľudí, ktorí kompletne naplnili priestory Knižnice slovenskej štátnosti.

Celý záznam z podujatia je k dispozícii na Youtube:
https://youtu.be/joY8PLf09rs?si=_pnNrsHF80BYpUXq

Informáciu medializovala aj Spoločnosť Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského:
https://www.jozefmurgas.sk/aktuality/spomienkove-podujatie-k-160-vyrocie-narodenia-jozefa-murgasa

2024-02-26T10:54:33+00:0026 februára 2024 |Bratislavský kraj|
X