Etno divy slovenskej a poľskej kultúry


//Etno divy slovenskej a poľskej kultúry

Netradičná interaktívna publikácia o tradičnom umení

V týchto dňoch bola vydaná zaujímavá interaktívna publikácia, určená najmä deťom. Je venovaná ľudovej kultúre na slovensko-poľskom pohraničí a má názov Etno divy – šlabikár folklóru poľsko-slovenského pohraničia. Je výsledkom už šiesteho spoločného medzinárodného slovensko-poľského projektu Regionalnehoośrodkukultury v Bielsku-Bialej a Oravského kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projekt pod názvom TransEtno – stretnutia s poľsko-slovenskou pohraničnou tradíciou bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Informoval riaditeľ OKS Miroslav Žabenský.

Šlabikár s pracovnými úlohami pre deti má dve jazykové verzie – slovenskú a poľskú, pozostáva zo štyroch častí, z ktorých každá pojednáva o zvykosloví a tradíciách jedného z ročných období (jar, leto, jeseň, zima). Čitateľov stránkami a úlohami sprevádzajú ovce, ochrankyne prírody a ľudovej kultúry.

Publikácia nie je typickým prehľadom vedomostí o tradičnej ľudovej kultúre, ale zbierkou ilustrovaných úloh spočívajúcich v doplnení, kreslení, vyfarbení, vyhľadávaní… Tieto cvičenia, ktoré trénujú koncentráciu, vnímavosť alebo schopnosť logického myslenia, sú založené na aktuálnom príbehu o bežnom a zároveň tak neobvyklom živote človeka v minulosti. O jeho radostiach i strastiach, práci i zábave, o narodení i smrti.

Pomyselné dvere sveta minulosti sa publikáciou otvárajú pre všetkých, ktorí chcú odvážne, krok za krokom, slovo za slovom, bez váhania objavovať bohatstvo a rozmanitosť výročného a rodinného zvykoslovia. „Veríme, že čas strávený skúmaním podôb poľsko-slovenskej kultúry čitateľom prinesie veľa radosti a spokojnosti, poskytne odpovede na otázky: Kto som a odkiaľ som,“ dodal M. Žabenský.

Tibor Šuľa

2020-06-04T13:32:11+00:004 júna 2020 |Zahraničie|
X