Jesenná krajanská spolupráca matičiarov z Trstenej so Spolkom Slovákov v Poľsku


/, Zahraničie, Žilinský kraj/Jesenná krajanská spolupráca matičiarov z Trstenej so Spolkom Slovákov v Poľsku

Krásne jesenné počasie podnietilo Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej a Spolok Slovákov z Poľska (ďalej SSP) zúčastniť sa na zaujímavých akciách, ktoré spríjemnili a umocnili naše spoločné krajanské stretnutia.

Prvým kultúrnym podujatím, ktoré sme navštívili 27. 10. 2019 v Dome kultúry v Nižnej, bol 2. ročník festivalu folklórnych súborov pod názvom „Po rokoch“. Na vystúpeniach účinkujúcich v pokročilom veku nás potešila pretrvávajúca radosť z ľudového tanca a spevu krásnych slovenských ľudových piesníi. Organizátorom tohto podujatia bol Oravan Senior. Kultúrny program svojím vystúpením obohatili Oprášené krpce zo Žiliny, Vtáčnik z Prievidze, Vŕbové prútie z Liptovského Mikuláša a krajanský folklórny súbor Senior Šafárik z Nového Sadu zo Srbska. Po ukončení festivalu a príjemnom stretnutí a rozhovore so župankou ŽSK Ing. Erikou Jurinovou sme v Rotunde pokračovali s bohatým občerstvením v priateľskom krajanskom posedení so spevom a pri muzike.

Významným dňom pre našich krajanov bol 28. október 2019, keď sa v klubovni SSP v Jablonke stretli predstavitelia slovenskej a poľskej strany, aby si spoločne pozreli pokračujúcu výstavbu Slovenského domu v Jablonke. Podpredseda SSP p. Ján Bašisty a predsedníčka Obvodného výboru SSP na Orave Genovéva Prilinská srdečne privítali JUDr. Jána Varša, CSc., predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, p. Gustáva Socháňa, matičiarov z Trstenej, ktorí spoločne po obhliadnutí rozostavanej stavby konštatovali spokojnosť s prebiehajúcimi stavebnými prácami. Veria, že tento dom sa stane centrom uchovávania slovenskosti a bude i naďalej udržiavať a povznášať národnú identitu oravských Slovákov, krásnu slovenskú reč, kultúru a umenie.

Posledným podujatím, na ktorom sa zúčastnili naši krajania s matičiarmi, bol Trstenský jarmok uskutočnený v piatok 9. 11. 2019. Na trhu si prezreli rôzne výrobky remeselníkov, ochutnávali voňavé jarmočné dobroty a vyberali zaujímavosti zo širokého sortimentu predajcov. Počas kultúrneho programu si vypočuli napríklad vystúpenie Družiny a Duchoňovcov. Krajanské stretnutie pokračovalo u p. Ľ. Luckého, kde spolu s členmi výboru MO MS v Trstenej a s rodinnými príslušníkmi po chutnej večeri zotrvali do večerných hodín v spomienkach na rôzne spoločné podujatia.

Priateľské krajanské posedenie zanechalo vo všetkých prítomných príjemné pocity, pretože stretnutie s priateľmi, ktorí sa medzi nami cítia dobre, je pre každého z nás veľkým darom a potešením. Naši krajania odchádzali od nás obdarení milými, ručne vyrobenými darčekmi od nášho člena p. Pavla Jurisa, za čo mu v mene MO MS v Trstenej srdečne ďakujem.

Mgr. Frančeková Jana,
MO MS Trstená

Foto:  Kamil Bednár

X