Košice a Vatra zvrchovanosti 2021


//Košice a Vatra zvrchovanosti 2021

29. výročie vyhlásenia Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky

„Kto nemá národ, ten nemá ani Boha! Buďte si istí, že všetci tí, čo prestanú chápať svoj národ a strácajú s ním spojenie, strácajú zároveň vieru otcovskú, stávajú sa buď ateistami, alebo ľahostajnými.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

V Košiciach si dňa 18.7.2021 matičiari a hostia na Hornom Bankove pripomenuli vyhlásenie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Od tejto udalosti uplynulo už 29 rokov a v budúcom roku náš čaká krásne okrúhle výročie.

Žiaľ tohtoročná Vatra bola tak trošku „neúplná“ a ochudobnená o akt zapálenia Vatry zvrchovanosti. Vzhľadom k tomu, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Košiciach vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na pozemkoch, porastoch a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV od 21.6.2021 hod. do odvolania, na tento stav sme boli upozornení, a teda sme boli povinní dodržiavať zásady protipožiarnej ochrany. Vatra zvrchovanosti, ako tradičný symbol vyhlásenia Deklarácie SNR v Košiciach nemohol vzplanúť.

Na úvod  si všetci spoločne zaspievali slovenskú štátnu hymnu. Následne svoj príhovor predniesol riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach a predseda Miestneho odboru Košice Michal Matečka. Neexistoval v histórii národ, ktorý by netúžil po kúsku zeme, ktorú by mohol nazvať „SVOJOU“. My Slováci sme v roku 1992 urobili krok k tomu, aby 1.9.1992 bola prijatá Ústava Slovenskej republiky, čo potom viedlo k vzniku Slovenskej republiky dňa 1.1.1993. Na príklade dávnej bitky pri Bouvines, ktorá sa odohrala 27.7.1214 a nemá síce priamu súvislosť s našimi dejinami, ale je hodná pozornosti, poukázal na potrebu vyčlenenia svojho územia ako miesta obývajúceho jedným národom. V tejto bitke na jednej strane bojovali francúzsky kráľ Filip II August so spojencami a proti nemu nemecký cisár Otto IV Brunšvický a Anglické kráľovstvo. Anglickému kráľovstvu vládli králi, ktorí neovládali angličtinu, ale hovorili po francúzsky a nárokovali si aj územia Francúzska, ktorých značnú časť aj ovládali. Hrdinský francúzsky kráľ aj napriek zraneniu z boja neutiekol, narozdiel od Otta IV., ktorého útek znamenal demoralizáciu jeho vojsk a konečné víťazstvo Francúzov. Táto bitka mala pre formovanie týchto dvoch národov obrovský význam. Angličania sa zjednotia ako národ a prejdú k používaniu angličtiny. A čo Francúzi? Z francúzskeho kráľa Filipa II Augusta sa stáva kráľ Francúzov. U oboch národov sa posilňuje národné cítenie. A my Slováci sme na svoj vlastný štát museli čakať ešte omnoho dlhšie. Bol to výsledok mnoho storočí trvajúceho boja Slovákov za svoje práva a je potrebné  pripomínať si významné osobnosti, ktoré nezištne konali v prospech národa a aj dôležité míľniky, ktoré viedli k vzniku našej republiky.

Po zaujímavom historickom príhovore nastal čas pre kultúrne obohatenie. Začalo se „špivac“. Spevácka skupina Severanky zaspievala pesničky zo svojho pestrého repertoáru a samozrejme nechýbala nádherná pesnička „Slovensko moje, otčina moja“. Nášho košického podujatia sa zúčastnili aj vzácni hostia, ktorých sem privialo až z Plechotíc. Sme veľmi radi, že folklórna skupina Studzenka z Plechotíc prijala naše pozvanie a bola podmanivým spestrením tohtoročnej Vatry zvrchovanosti, aj keď bez Vatry. Viacerí z nás už veľmi dobre vedia, že kde príde Studzenka, tam je o zábavu postarané. A inak tomu nebolo ani teraz. Nádherné ľudové pesničky priam zvádzali do tanca. Zaujímavou čerešničkou boli aj spoločne zaspievané pesničky v podaní oboch účinkujúcich.

Príjemné podujatie sa blížilo ku koncu, pán riaditeľ poďakoval účinkujúcim aj zúčastneným a na samotný záver sme si opäť spoločne zaspievali matičnú hymnu „Kto za pravdu Horí“.

Keďže Miestny odbor má šikovné gazdinky, pri tomto podujatí sa kulinársky spropagovali svojimi napečenými pagáčikmi a rôznymi druhmi koláčov. Príjemné posedenie, milé a družné rozhovory sú to, čo utužuje našu spolupatričnosť a dáva podnety pre ďalšiu činnosť.

Text a foto: Martina Matečková, MO MS Košice

Text bez jazykovej korektúry

2021-07-29T12:42:38+00:0029 júla 2021 |Košický kraj|
X