Košice si pripomenuli 160 výročie založenia Matice slovenskej


//Košice si pripomenuli 160 výročie založenia Matice slovenskej

Najstaršia kultúrna, osvetová, vedecká a vydavateľská ustanovizeň Slovákov Matica slovenská si pripomína v tomto roku svoje 160. výročie založenia. Centrálne oslavy sa uskutočnili v dňoch 3.-6. augusta 2023 v Martine, ktorých súčasťou bol V. kongres slovanských matíc, odhalenie busty Františkovi Fugovi, inscenovaná scéna z prvého Valného zhromaždenia Matice slovenskej i vystúpenia pestrej palety folklórnych zoskupení z celého Slovenska.

160 rokov existencie Matice slovenskej sme si pripomenuli aj v Košiciach. Vo štvrtok 12. októbra 2023 sa v kultúrno-spoločenskom centre Južan uskutočnil Slávnostný koncert pri príležitosti 160. výročia založenia Matice slovenskej. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci Domu Matice slovenskej v Košiciach, Miestneho odboru Matice slovenskej Košice-Staré Mesto a Mestskej časti Košice-Juh.

Program otvorila moderátorka podujatia Ľudmila Bujdošová, ktorá privítala všetkých prítomných na podujatí, ktoré sa nieslo v znamení spojenia folklóru a hovoreného slova. V jednotlivých vstupoch moderátorky sme si priblížili cestu k vzniku Matice slovenskej a hlavne osobnosť rímskokatolíckeho biskupa Štefana Moysesa, bez ktorého by Matica slovenská nemohla vzniknúť.

S príhovorom vystúpila starostka Mestskej časti Košice-Juh Anna Súkeníková, ktorá zaželala „Matici minimálne ďalších 160 rokov existencie“ a aby jej čas a trpezlivosť prinášal ovocie v podobe tých najlepších pokračovateľov matičnej tradície a práce.

Následne s príhovorom vystúpila riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Martina Matečková. Tá poznamenala, že aj napriek rozličným názorom nás všetkých spája láska k hudbe a slovenskému folklóru. A od toho je už iba krôčik k Matici slovenskej. Prihovorila sa slovami rímskokatolíckeho kňaza Štefana Závodníka, ktoré predniesol na Memorandovom zhromaždení v Turčianskom sv. Martine v roku 1861, že rozdrobenosť nás iba oslabuje, ale spájanie je naša sila. Preto v tomto duchu treba pokračovať a byť jednotní aj v dnešnej dobe a nespreneveriť sa odkazu našich predkov.

Po príhovoroch sa predstavili detské i dospelé folklórne zoskupenia z Košíc a okolia. Detský folklórny súbor Hanička predviedol pásmo ľudových piesní a tancov, deti pod vedením Mariána Demetera vystúpili v pásme ľudových tradícií, južanský spevácky súbor Ruža reprezentoval domácu mestskú časť. Mužská spevácka skupina Košickí špivaci pôsobí v Košiciach už od roku 1998. Chlapi pod vedením Petra Tomku rozprúdili atmosféru v sále. Záverečné vystúpenie patrilo Mužskej speváckej skupine Bakšanske Parobci z Kokšov-Bakše. Ich repertoár tvoria veselé, rezké, ľudové piesne, ale aj ťahavé zádumčivé pesničky. Spievajú o láske k žene, k domovine a rodnej dedine. Bakšanske Parobci sú mladá skupina, ktorá vznikla v roku 2016. Napriek tomu si veľkú popularitu získali vďaka vystúpeniam, ktoré sú plné energie a bohatej interakcie s publikom.

Podujatie sa skončilo v emotívnej atmosfére. Vedúci Bakšanských Parobkov Miroslav Stolár pozval na pódium všetkých mužov a takto spoločne si profesionáli aj amatéri zaspievali pesničku Na Kráľovej holi.

Publikum si vystúpenia folklórnych súborov a speváckych skupín vychutnávalo, pesničky spievalo spolu s interpretmi a opakovane aplaudovalo.

Slávnostný koncert sa ukončil. Riaditeľka DMS Košice Martina Matečková poďakovala Mestskej časti Košice-Juh za spoluprácu a kyticu kvetov a malý darček odovzdala starostke MČ Košice-Juh Anne Súkeníkovej, vedúcej oddelenia kultúry, mládeže a športu Adriáne Krausovej a moderátorke podujatia Ľudmile Bujdošovej.

Koncertom sme si dôstojným spôsobom pripomenuli význam Matice slovenskej pre slovenskú kultúru v súčasnej modernizovanej dobe.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

foto: Mgr. Michal Ufnár

Fotogaléria

2023-11-06T13:33:41+00:006 novembra 2023 |Košický kraj|
X