Literárno – hudobné pásmo


//Literárno – hudobné pásmo

Všetci sme deťmi dejín. Životom si nesieme materské znamienka, ktoré nám zanechali naši múdri predkovia. Aj dnešné stretnutie je dôkazom toho, že preberáme ich dôležitú štafetu a malým dielikom prispievame k odkazu toho, čo vo svojich básňach a piesňach nám zanechali ľudia, ktorým neboli ľahostajné slová – vlasť, domovina, národ, Slovensko,“ slová plné úcty, ktorými matičiari v Nitre otvorili pondelkové popoludnie venované poézii a hudbe.

Literárno-hudobné pásmo si pre svojich členov, ale aj širšiu verejnosť 13.11.2023 pripravil Miestny odbor Matice slovenskej Nitra – Chrenová.

Sprievodným slovom a hudobným programom folklórnej skupiny Senior – Matičiar sa celé popoludnie nieslo v hlavnom výročí, na ktoré sa rozhodli matičiari upriamiť pozornosť, a to 30. rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Jednotlivé poetické pásma zase pripomenuli ďalšie výročia narodenia a smrti viacerých slovenských autorov – Kristy Bendovej, Máši Haľamovej, Jána Smreka, Štefánii Bartošovej, Jána Kollára, Milana Rúfusa, Valentína Beniaka a Pavla Koyša.

Hostí na podujatí privítala predsedníčka MO MS Nitra – Chrenová a zároveň hlavná iniciátorka pravidelných poetických popoludní pre seniorov Tatiana Moravčíková. Básne tentoraz zazneli v podaní recitátorov Jána Galabu, Jozefa Garlíka a Ruženy Buriovej, ktorá celým program aj sprevádzala.

Podujatie dopĺňala výstava predsedov Matice slovenskej, ktorú pripravil Dom Matice slovenskej v Nitre pri príležitosti 160. výročia našej najstaršej kultúrnej ustanovizne.

Veronika Bilicová, Dom Matice slovenskej v Nitre

 

2023-11-15T08:46:50+00:0015 novembra 2023 |Nitriansky kraj|
X