Matica slovenská odhalí bustu Andreja Hlinku v Košiciach


/, Košický kraj/Matica slovenská odhalí bustu Andreja Hlinku v Košiciach

Matica slovenská odhalí 16. septembra 2020 bustu Andreja Hlinku na rohu ulíc Hlinkova a Komenského pri Parku duklianskych obetí v Košiciach. Odhalenie pamätníka bude spojené s kultúrnym programom, svätou omšou a prednáškou o živote významného slovenského národovca.

„Andrej Hlinka skutočne veľa urobil pre Slovákov, ale si aj veľa vytrpel. Prežil tri pokusy o atentát, bol politicky prenasledovaný a trikrát väznený. Navštevoval tiež Košice, a zároveň bol aktívnym matičiarom, preto sme sa rozhodli odhaliť mu bustu práve v našom meste. Chceme vo verejnosti šíriť osvetu aj o tom, že mnohé stereotypy o ňom nie sú pravdivé,“ priblížil riaditeľ Domu MS v Košiciach Michal Matečka, ktorý bustu inicioval. Podujatie organizuje Miestny odbor MS v Košiciach a Dom MS v Košiciach.

„Celoživotná práca a nasadenie Andreja Hlinku v prospech slovenského národa je titanského charakteru. Ako politik, kňaz a národovec predbehol svoju dobu. Každý, kto sa hlbšie zaujíma o jeho život a dielo, nemôže akceptovať nálepku kontroverznosti, ktorú mu niektorí nespravodlivo prisudzujú. Nemôžeme ani tolerovať vandalské zneucťovanie jeho pamätníkov, ako sa to stalo v júni tohto roku v Bratislave. Jedna z najvýznamnejších osobností slovenského národa si zaslúži dôstojné a objektívne hodnotenie, preto som hrdý, že jeho zásluhy oceníme odhalením novej busty v Košiciach,“ vyjadril sa predseda MS Marián Gešper. Slávnosť bude spojená s kultúrou, bohoslužbou a historickou prednáškou, ktorá verejnosti priblíži Andreja Hlinku nielen ako rímskokatolíckeho kňaza, ale aj ako národovca, politika a v neposlednom rade člena Výboru Matice slovenskej.

Slávnostný program sa začne o 16.00 hod. na rohu ulíc Hlinkova a Komenského pri Parku duklianskych obetí, pokračovať bude o 16.30 hod. svätou omšou v Kostole sv. Antona Paduánskeho a na Teologickej fakulte v Košiciach sa o 17.30 hod. uskutoční prednáška o živote a diele Andreja Hlinku. Pre obmedzenú kapacitu a dodržanie protipandemických opatrení je nutné registrovať sa na prednášku u organizátora podujatia na dms.kosice@matica.sk.

IÚ MS

X