Matica slovenská prehlbuje spoluprácu so Živenou


/, Bratislavský kraj/Matica slovenská prehlbuje spoluprácu so Živenou

Predsedníčka Živeny navštívila Maticu slovenskej v jej bratislavskom sídle

Matica slovenská a Živena sú autentické národné a kultúrne organizácie s dlhou históriou siahajúcou do druhej polovice 19. storočia. Obidve organizácie však pracujú vytrvalo pomyselne vedľa seba na kultúrnom poli Slovenska aj v súčasnej dobe. Z iniciatívy nového vedenia Živeny dňa 19. júla 2023  prijal predseda Matice slovenskej Marián Gešper v bratislavskom sídle Matice slovenskej  oficiálnu delegáciu Živeny a to predsedníčku Alenu Heribanovú a tajomníčku Radkou Semancovú.  Za Maticu slovenskú bol prítomný riaditeľ Členského ústredia MS Martin Hajník a vedecký pracovník Slovenského literárneho ústavu Lukáš Perný.

Novozvolená predsedníčka najstaršieho ženského spolku Živena Alena Heribanová v rámci rokovania navrhla viaceré zaujímavé okruhy tém a možnej prierezovej spolupráce. Obidvaja predstavitelia kultúrnych organizácií sa zhodli na obrode rozvíjania vzájomných vzťahov a zintenzívnenia spolupráce pri realizácii kultúrnych podujatí a aktivít. V rámci diskusie  predseda Matice slovenskej Marián Gešper pozitívne zdôraznil, že s pani Alenou Heribanovou v rámci Slovenského inštitútu vo Viedni Matica slovenská natočila dokumentárny film o významnom slovenskom učencovi a osobnosti  Adamovi Františkovi Kollárovi roku 2018. Rovnako pripomenul, že matičiari v Rimavskej Sobote odhalili bronzovú bustu významnej členke Živeny Izabele Textorisovej.

Predseda MS poukázal na zložité obdobie Matice slovenskej v uplynulých rokoch. Súčasne predseda navrhol poskytnúť Živene matičné výstavy k dvestoročniciam štúrovcov a predstaviteľky tiež pozval na tohtoročné matičné slávnosti. V rámci rokovania vzišiel námet spoluorganizácie podujatia venovaného Ambrovi Pietorovi (15. 10. 1843, Bobrovec – 3. december 1906, Martin), čo je spoločná a významná osobnosť pre Maticu aj Živenu. Ambro Pietor bol organizátor a funkcionár kultúrnych a hospodárskych spolkov. V neposlednom rade člen výboru Matice slovenskej, iniciátor založenia spolku Živena a jej tajomník, spoluzakladateľ gymnázia v Kláštore pod Znievom,  čestný člen spolku Tatran vo Viedni. Práve v októbri má okrúhle výročie. Rokovanie trvalo približne hodinu a vzišli z neho mnohé konštruktívne nápady.

Predstaviteľky Živeny obdarovali matičiarov publikáciou k výročiu spolku. Súčasťou programu bola aj komentovaná prehliadka Galérie Matice slovenskej za prítomnosti jej iniciátorov Lukáša Perného a kurátora Ladislava Skraka z Výtvarného odboru MS. L. Perný pripomenul, že v rámci podujatí Matice a Spolku slovenských spisovateľov, ako v Galérii Matice slovenskej, dostávajú ženy významný priestor.

Audiencia bola obdarovaná reprezentačnými časopismi, publikáciami, brožúrami Matice slovenskej vrátane najnovšej knihy Clementis & Mináč, či najnovšími číslami Slovenských pohľadov a brožúrok k stošesťdesiatročnici Matice a dvestoročniciam štúrovcov. Diskusia bola vedená v priateľskom duchu spolupráce a hľadaní konštruktívnych nápadov v oblasti spolupráce.

IÚ MS

 

X