Matica slovenská si v Spišskej Novej Vsi pripomenula 82. výročie Malej vojny z marca 1939


//Matica slovenská si v Spišskej Novej Vsi pripomenula 82. výročie Malej vojny z marca 1939

Pred 82 rokmi zaútočilo horthyovské maďarské letectvo na Spišskú Novú Ves. Túto tragickú udalosť z marca 1939 si 24. marca 2021 pripomenula Matica slovenská so samosprávou.

Pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia sa spomienka obmedzila na kladenie vencov padlým hrdinom Malej vojny. Pietne si ich pripomenul primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik spolu s viceprimátormi Jozefom Gondom a Dávidom Demečkom. Úctu obetiam tejto tragickej udalosti vzdali aj zástupcovia Matice slovenskej – predseda MS Marián Gešper, riaditeľ Domu MS v Spišskej Novej Vsi Rastislav Zacher a tajomníčka Miestneho odboru MS v Spišskej Novej Vsi Eva Kalafutová. Zväz protifašistických bojovníkov zastupoval Ján Mlynár.

Matica slovenská si spoločne s mestom Spišská Nová Ves každoročne pripomína túto tragickú udalosť pietnymi spomienkami a podujatiami. Na nich upozorňuje na osobnosti, ktoré položili svoje životy za obranu našej vlasti. Trvalým odkazom pre súčasnosť je najmä fakt, že na fronte bojovali vlastenci s odlišnými politickými názormi, no spájalo ich odhodlanie brániť rodné Slovensko pred fašistickým agresorom. Na záver podujatia položili predstavitelia Matice slovenskej veniec aj k pamätníku generála Jána Nálepku in memoriam, ktorý bol priamym účastníkom Malej vojny.

 

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.

riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

Pozrite si reportáž: https://www.snv.sk/archiv?video=210324-1

2021-04-08T16:06:58+00:008 apríla 2021 |Košický kraj|
X