MATIČNÁ ESEJ 2015 (Vyhodnotenie súťaže)


//MATIČNÁ ESEJ 2015 (Vyhodnotenie súťaže)

Pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra 2015, vyhláseného vládou Slovenskej republiky, vypísala Matica slovenská verejnú literárnu súťaž pre študentov vysokých škôl Matičná esej na tému Odkaz Ľudovíta Štúra dnešku. Zameraním a cieľom súťaže bolo esejistickou formou reflektovať mnohostrannú osobnosť a nadčasový odkaz Ľ. Štúra a jeho generácie. Do súťaže, ktorej uzávierka bola 31. júla, poslalo svoje texty 127 študentov vysokých škôl zo Slovenska i Česka. Odborná porota pracovala v zložení Mgr. Marián Grupač, PhD., Mgr. Zuzana Bukovenová (pracovníci Slovenského literárneho ústavu MS), Mgr. Igor Válek (šéfredaktor magazínu Slovensko) a PhDr. Milan Gonda (Turčianska knižnica). Na základe jej rozhodnutia sa na prvých troch miestach umiestnili títo študenti:

  1. miesto – Milan Kolesík, UKF Nitra (víťazná esej má názov Ľudovít Štúr ako osobnosť svojej i našej doby);
  2. miesto – Romana Švecová, UKF Nitra;
  3. miesto – Vladimíra Vrajová, UMB Banská Bystrica.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bolo programovou súčasťou vyvrcholenia osláv 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, ktoré sa konali 24. októbra 2015 v Uhrovci. Autori víťazných esejí získali finančnú odmenu ich texty budú uverejnené v literárnej prílohe Slovenských národných novín Orol tatranský.

Autor tlačovej správy: Peter Cabadaj

Martin 26. októbra 2015

 

 

 

 

 

 

2018-11-08T18:06:40+00:0026 októbra 2015 |Nezaradené|
X