Na Dolnej zemi slávnostne i odborne


//Na Dolnej zemi slávnostne i odborne

Udeľovanie ceny Ondreja Štefanka sa v roku 2022 uskutočnilo netradične, v neskoršom májovom termíne. Po niekoľkoročnej prezenčnej prestávke (v roku 2021 sa oceňovanie uskutočňovalo len v malom kruhu), pandemické opatrenia povolili také krajanské snemovanie, na ktorom sa sústredilo dolnozemské bytie v celej svojej spolkovej, vedeckej i záujmovej podstate.

Na počesť osobnosti Ondreja Štefanka, velikána slovenského hnutia v Rumunsku, spisovateľa, prekladateľa a šéfredaktora krajanských periodík Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí, udeľujú cenu nesúcu jeho meno (spravidla) dvom významným osobnostiam. V roku 2022 túto cenu získali: Pavel Bujtár z Rumunska a Martin Prebudila zo Srbska za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete a Alžbeta Hollerová-Račková z Maďarska, za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovanou kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete. Za účasti významných hostí zo Slovenska, Srbska, Maďarska i Rumunska odzneli laudácie na osobnosti, ktoré vytvárajú nemalé kultúrne i umelecké hodnoty za fyzickými hranicami Slovenska v spolkovom i umeleckom diele.

Na slávnostný ceremoniál nadviazala dvojdňová konferencia so zameraním na Osobnosti dolnozemských Slovákov v literatúre a umení. Viac ako tridsať referujúcich sa zameralo na parciálne výskumy života a diela osobností literatúry, výtvarného umenia, sochárstva i filmu. Za Maticu slovenskú sa prezenčne konferencie zúčastnila riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej – Zuzana Pavelcová s príspevkom venovaným životu a dielu ľudového básnika Michala Borguľu a do zborníka zaslal príspevok riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej – Július Lomenčík s názvom Literárna a národná činnosť Ondreja Kulíka v Slovenskom Komlóši.

Množstvo zaujímavých i veľmi cenných príspevkov vyvolalo plodné diskusie, vytvorilo priestor pre mnohé polemiky i otázky, na ktoré sa autori pokúsia odpovedať príspevkami zaradenými do ďalšieho konferenčného zborníka, ktorý by mal vyjsť v tradičnom marcovom termíne budúci rok.

Zuzana Pavelcová

Účastníci konferencie Osobnosti dolnozemských Slovákov v literatúre a umení

Laureáti Ceny Ondreja Štefanka 2022

 

Zdroj: UDSCR Nadlak

 

2022-06-08T16:10:48+00:008 júna 2022 |Zahraničie|
X