Niekoľko osláv naraz v obci Záriečie


//Niekoľko osláv naraz v obci Záriečie

Miestny odbor Matice slovenskej v Záriečí spolu s predstaviteľmi obce si dňa 29. 4. 2022 pripomenul 77. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a zároveň si uctil pamiatku šiestich občanov Záriečia, ktorí boli 1. mája 1945 zastrelení nemeckými fašistami v miestnych horách. Slávnostnej spomienky sa zúčastnili za Miestny odbor MS v Záriečí predseda Anton Kováč, členky Mária Chodúrová, Marta Vodárová, starosta obce Ing. Jozef Kollár, pán Krajčovič, tajomník Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Púchove, poslanci, občania obce a žiaci miestnej základnej školy. Nad hrobmi padlých zaznela hymna, prednesené príhovory a pekný program školy, ktorý vyvrcholil slávnostným položením vencov.

Na druhý deň 30. 4. 2022 pokračovali spoločné oslavy obce s Miestnym odborom Matice slovenskej v Záriečí slávnostným otvorením zrekonštruovanej budovy kultúrneho domu a obecného úradu v Záriečí. Pozvanie na túto udalosť prijal tajomník Matice slovenskej v Martine ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD, predsedníčka Krajskej rady MS TSK Žofia Hrančová a podpredsedníčka MO MS z Novej Dubnice Zdenka Bieliková. Folklórna skupina Záriečanka otvorila podujatie piesňou Ti zariecke zvony. Po nej sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Jozef Kollár, privítal predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku, primátorku Púchova JUDr. Katarínu Henekovú, starostov susedných obcí a tiež starostu družobnej obce Lidečko Ing. Vojtecha Ryzu.

Po príhovore starostu obce a hostí, za Miestny odbor MS vystúpila jeho podpredsedníčka Mgr. Anna Janíková s dvoma príspevkami a zároveň pripomenula, že podujatie je podporované s finančnou podporou Matice slovenskej.

V prvom sa venovala 130. výročiu narodenia Jána Geryka, etnografa a múzejného pracovníka, ktorý sa narodil a detstvo prežil v Záriečí. Z rodnej obce si odniesol lásku k folklóru, ktorá ho sprevádzala celým životom. Vydal knižku Slovenské ľudové piesne z Púchovskej doliny, bol autorom desiatok vedeckých prác a štúdií v oblasti národopisu a múzejníctva. Z jeho zbierok piesní čerpajú mnohé folklórne skupiny dodnes.

V druhom príspevku pripomenula život a dielo významného Slováka Štefana Boleslava Romana (101.výročie narodenia), ktorý sa narodil vo Veľkom Ruskove na východnom Slovensku. Ako 16 ročný odišiel do Kanady, kde sa postupne vypracoval na jednu z najvplyvnejších osobností kanadského hutného priemyslu.  Nikdy však nezabudol na svoj slovenský pôvod a po celý život podporoval boj Slovákov za slobodu a štátnu samostatnosť. Založil Svetový kongres Slovákov. V roku 1945 uzavrel manželstvo s Boženou Gardoňovou, ktorá sa narodila v Záriečí. Ako 11 ročná odišla s mamou a bratom do Kanady za otcom a tu sa spoznala so svojim budúcim manželom. Vychovali spolu sedem detí. Svojmu manželovi pomáhala v charitatívnej činnosti, milovala folklór a spev.

Slávnostné otvorenie kultúrneho domu svojim programom obohatili žiaci Základnej školy Záriečie, folklórna skupina Rozmarínek a folklórna skupina Záriečanka. Program vyvrcholil položením kytíc k pamätnej tabuli Jána Geryka umiestnenej na budove OÚ a matičiari zaspievali matičnú hymnu Kto za pravdu horí.

Sprievodným znakom osláv bola výstava, umiestnená na paneloch a vo vitrínach v priestoroch kultúrneho domu na prízemí aj poschodí. Miestne zložky aj jednotlivci tu prezentovali svoju činnosť.

Matičiari MO MS a matičný hostia si boli uctiť pri príležitosti blížiaceho sa 101. výročia úmrtia M. R. Štefánika položením kytice k jeho pamätníku.

A na úplný záver osláv bolo vonku pripravené v spolupráci s hasičmi stavenie mája, ktoré bolo sprevádzané krásnymi piesňami Folklórnej skupiny Záriečanka a zábava pokračovala…

Mgr. Anna Janíková, podpredsedníčka MO MS Záriečie

 

2022-06-03T16:02:04+00:003 júna 2022 |Trenčiansky kraj|
X