Novembrová beseda


//Novembrová beseda

Zviditeľňovanie nadaných ľudí a umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko – malohontskej župy je názov projektu, cez ktorý organizujeme besedy. V kaviarni Good Fellas Café a Bar sme 29. novembra 2023 predstavili umelcov z Vlachova.

Mária Potočná Stachurová si našla záľubu v ručných prácach. V našom regióne sa ako prvá pustila do zdokumentovania krojov z Gemera na bábikách. Okrem nich vyrába rôzne hračky, venčeky na dvere…proste čo vezme do ruky vie to premeniť na krásnu vec. Podujatie nám spestril spevokol AGAPÉ, ktorý bol založený v roku 1989. Vystupujú na Službách Božích, na pohreboch, ale aj na rôznych akciách v obci. Názov Agapé je v preklade bezpodmienečná láska, ako nám vysvetlila farárka Martina Gdovinová. Štefan Bendík nám priblížil z iného pohľadu svoje knihy Nestratené roky obce Vlachovo,  Boso po strnisku, Klásky zo strniska. Nakoľko sú to autentické knihy, budú veľkým prínosom aj pre budúce generácie. V októbri uviedol do života ďalšiu knihu Verne spolu, alebo Pohľad do minulosti Ev. a. v. cirkvi Vlachovsko-Gočovskej pri príležitosti 430. výročia jej založenia, ktorú nám na besede bližšie priblížil. Snaží sa hlavne o dokumentáciu zvykov a dejín v rodnej obci Vlachovo. Je všestranne nadaný, ale jeho veľkou záľubou je hudba a spev. Účinkoval v rôznych kapelách, no momentálne pôsobí v speváckej skupine Pekná dolinka a v Starovlachovskej muzike. Štefan Bendík nám zahral na saxofóne spolu s Radovanom Gdovinom, ktorý ho sprevádzal na gitare. Zahrali známe hity Blueberry hill, Petite fleure, What a wonderful wolrd, Cudzinec na pobreží. Bolo to hrejivé pohladenie na srdci.

Ďakujeme hosťom za ich vystúpenie, čím prispeli k pohodovej atmosfére aj v tomto predadventnom čase. Vianočnou piesňou Plesajte všetci ľudia sme ukončili tohtoročné podujatia. Ďakujeme aj Domu Matice slovenskej za pomoc, Michalovi Terraiovi za fotografovanie, GoodFellas Café a Bar za poskytnutie priestorov, Marike Kohulákovej  a Katke Dobošovej za spomienkové darčeky, ako aj vám všetkým, ktorí ste prišli na naše podujatie. Slovom boli ste všetci skvelí. Predstavili sme vám veľa úspešných ľudí známych, aj menej známych. Ale každý nesie v sebe pečať jedinečnosti, že zanecháva po sebe veľkú stopu, ktorú zdokumentoval knižne, či v ručných prácach, alebo sa prejavuje hudobne, spevom. Patrí im obdiv za ich nesmiernu snahu aj na úkor rodiny. Skláňam sa pred vami s úctou. Aj napriek tomu, že kniha Verne spolu je súčasť histórie Vlachova a Gočova, z časového dôvodu sme nevedeli Gočovo pripojiť. Najbližšie sa stretneme v januári s nadanými ľuďmi z Gočova. Srdečne vás už teraz pozývame na prezentáciu ďalších skvelých ľudí. Prajeme Vám krásny a pokojný záver roka 2023.

Mária Velďáková, predseda MO MS Rožňava

 

Fotogaléria

 

2023-12-04T09:44:57+00:004 decembra 2023 |Košický kraj|
X