Oslnivý zážitok z Detvy


//Oslnivý zážitok z Detvy

Štúrovskí matičiari sa vybrali na Podpolianske folklórne slávnosti do Detvy. Zobrali so sebou aj priateľov z Maďarska z Čívu, Kestúcu, Šárišápu a Mlynkov. Trojdňový poznávací zájazd mal kultúrno- spoločenské zameranie, uspokojenie hladu po tradíciách a čistote ľudských vzťahov.

Matičné výlety bývajú programovo 100 percentne naplnené. Cestou do Detvy sme sa zastavili v obci Santovka, kde sme sa oboznámili s históriou kúpeľov, dozvedeli sme sa o storočnej distribúcii minerálnej vody, občerstvili sme sa čírou, pramenitou vodou Santovka, naplnili fľaše a pokračovali do Brhloviec. V Brhlovciach sme navštívili jedinečný unikát, kamenné obydlia vytesané priamo do skaly.

Kaštieľ v Antole bol miestom ďalšej zastávky. Pani sprievodkyňa podrobne vyrozprávala históriu a vtedajšie pomery vládnutia  a pripomenula , že tento kaštieľ nebol poškodený počas vojen. Tak sa zachovalo veľa autentických pamiatok. Z  Antolu sme sa poponáhľali do Detvy, lebo o 17. tej hodine vystupovali Mlynčania v Krajanskom dvore, čo sme chceli vidieť. Vystúpenie „Pilíšskej rodinky“ bolo veľkolepé, potešili ako vždy.

Samotný program na Detve bol úžasný, fenomenálny. Organizátori mysleli na všetko, hlavne na krásu folklóru, odhaliť ho v celej svojej podstate. Vystúpenia sa striedali na viacerých pódiách, bola možnosť výberu. Všetky vystúpenia boli vynikajúce, hlavne s láskou podané. Návštevníci nešetrili chválou a potleskom. Zaujímavý bol Krajanský dvor. Naši krajania z viacerých kútov sveta predviedli svoje majstrovstvo nielen v speve a tanci, ale aj v kulinárstve. Bol to nevšedný zážitok a pôžitok. Všade vládla  dobrá nálada, úcta k tradíciám a ľuďom, ktorí sa jej venujú. Obdivuhodné bolo pozorovať mladé rodiny s deťmi oblečených v krojoch. Zaujalo ma správanie ľudí. Panovala nepísaná slušnosť, úcta a rešpekt. Tento kultúrno-umelecký prejav pohladil telo aj dušu. Veľká vďaka všetkým účinkujúcim aj organizátorom  56. PFS v Detve.

Náš program pokračoval cestou domov návštevou zámku vo Vígľaši. Zámok po rozsiahlej rekonštrukcii slúži ako múzeum a hotel. V priebehu roka je tu viacero kultúrno-spločenských podujatí jednak verejných, ale aj súkromných. Zámok sám o sebe je pekný, zaujímavý má krásnu kaplnku v ktorej sa konajú náboženské obrady. Na dvorane nám sokoliari predviedli svoje lietajúce divadlo.

Vo Zvolenskej Slatine sme prepadli miestnu bryndziareň, ktorá bola založená ako prvá na Slovensku a doteraz je činná. Nakúpili sme čerstvé výrobky, mysliac aj na svojich doma. V tejto dedinke je nádherná galéria sochára, umelca, profesora Jána Kulicha. Je tvorcom vyše 3.500 krásnych diel, ktoré doteraz krášlia významné miesta./Dukliansky pamätník,  Pamätník SNP  vo Zvolene -Valaška na námestí, Kráľ Svätopluk na hrade v Bratislave….. atď./

Poslednou  zastávkou bola Banská Štiavnica, starobylé mestečko, ktoré dýcha baníckou tradíciou. Pozreli sme si miesta, kde pred pár mesiacmi vyčíňal požiar. Plní zážitkov, spomienok, poznatkov, nových priateľstiev sme nezabudli na úprimné slová vďaky MO MS v Štúrove, osobitne M. Vavreczkej za prípravu, výber programu zájazdu a úžasnú zásobu informácií, ktoré nám  nezištne podala a celý čas dbala o spokojnosť účastníkov zájazdu. Ďakujeme Marienka, vážime si to, si jednotka! Naše poďakovanie patrí aj p. šoférovi A. Janičekovi za  bezpečné a príjemné cestovanie.

Účastníčka zájazdu : A. Prokopcová, MO MS Štúrovo

 

 

2023-08-01T13:46:47+00:001 augusta 2023 |Nitriansky kraj|
X