Petržalskí matičiari si pripomenuli 200. výročie narodenia Štefana Marka Daxnera


//Petržalskí matičiari si pripomenuli 200. výročie narodenia Štefana Marka Daxnera

Dňa 26. decembra 2022 uplynulo 200 rokov od narodenia významného slovenského národovca Štefana Marka Daxnera. Výročie jeho narodenia sa stalo súčasťou Roku odkazu štúrovcov, ktorý vyhlásila Matica slovenská v roku 2022. V tom roku sa narodilo viac ako 20 osobností, ktoré môžeme nazvať pre ich činy a aktívny zástoj pri obrodení slovenského národa – štúrovcami. Dátumovo posledný z nich je Štefan Marko Daxner.

Ako uvádza web matica.sk „význam Štefana Marka Daxnera pre celé slovenské dejiny – a predovšetkým pre kreovanie slovenskej štátnosti prostredníctvom najzásadnejších dokumentov – je monumentálny. Štefan Marko Daxner (* 26. december 1822, Tisovec – † 11. apríl 1892, Tisovec; pochovaný na Národnom cintoríne v Martine) bol slovenský politik, právnik, ekonóm, národný buditeľ, spisovateľ, šľachtic; spolutvorca historicky významných dokumentov ako Žiadosti národa slovenského a Memorandum národa slovenského, iniciátor celonárodného zhromaždenia v Liptovskom Svätom Mikuláši a Slovenského národného zhromaždenia v Turčianskom Svätom Martine; člen prvej slovenskej národnej ustanovizne (Tatrína) a napokon spoluzakladateľ samotnej Matice slovenskej a Slovenskej národnej strany“.

Petržalskí matičiari si pripomenuli a uctili túto významnú osobnosť v parčíku na Daxnerovom námestí v Bratislave, kde je osadená jeho busta. Busta v expresionistickom podaní je umiestnená na stĺpovom podstavci z bieleho kameňa. Pamätník od autorov: akad. sochár Karol Lacko a Ing. arch. Virgil Droppa odhalili pred takmer 50. rokmi 21. decembra 1973. K zaujímavo a moderne poňatému sochárskemu artefaktu sme položili venček s národnou trikolórou. Napriek neskorému decembru drobné rozkvitnuté ružičky a jasné slniečko dotvárali radostný pocit vďačnosti. Štefan Marko Daxner bol skutočne slovenský výtečník a mali by sme si ho pripomínať nielen raz – dva krát za storočie.

Jozef Schwarz, Miestny odbor Matice slovenskej  Petržalka

 

2022-12-30T23:18:26+00:0030 decembra 2022 |Bratislavský kraj|
X