Pietny akt pri 140. výročí narodenia generála M. R. Štefánika


//Pietny akt pri 140. výročí narodenia generála M. R. Štefánika

Minulý rok bol rokom mnohých významných historických výročí. Jedno smutné pripadlo na 4. máj 1919, kedy tragicky zahynula významná osobnosť slovenského národa, Milan Rastislav Štefánik. Pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia sa zišli 21. júla 2020 pri pamätníku v Parku Milana Rastislava Štefánika v Trenčíne nielen vzácni hostia, ale aj široká verejnosť.

Organizátormi stretnutia boli už tradične Považská sokolská župa M. R. Štefánika a Jednota Sokol Trenčín. Pred samotným pietnym aktom pripravili organizátori bohatý športový program (cyklistika, nordic walking a cvičenie v telocvični). Pietny akt sa začal kladením vencov počas piesne Košariské pole v podaní speváckeho zboru Sihotiar. Na tejto činnosti sa podieľali starostka PSŽ M. R. Štefánika Mgr. Daniela Valentová, jej sestra Oľga Samáková, starostka Jednoty Sokol Trenčín Ing. Ľubica Držková, vedúca župná náčelníčka Mgr. Alena Suchomelová a miestostarosta Jednoty Sokol Trenčín Ing. Peter Malík. Z pozvaných hostí sa pietneho aktu zúčastnili viceprimátor Bc. Patrik Žák, predseda Štefánikovej spoločnosti v Trenčíne JUDr. Rastislav Kudla a predsedníčka Krajskej rady MS Trenčianskeho kraja Žofia Hrančová. Po slávnostnom otvorení predniesla Janka Poláková, členka KR MS Trenčianskeho kraja a členka výboru odbočky SSS v Trenčíne, báseň Milan Rastislava Štefánika: „Pripojil sa k boju o vysoké méty, cit ku pravde, cnosti bol u neho svätý. Stal sa generálom v cudzej zemi diaľnej, nezabúdal nikdy na rodákov žiale.“ (úryvok)

Prítomných privítala starostka PSŽ M. R. Štefánika Mgr. Daniela Valentová poďakujúc všetkým prítomným za účasť. Nasledovali príhovory hostí, pričom sa zúčastneným ako prvý prihovoril viceprimátor Bc. Patrik Žák a nasledovali ho JUDr. Rastislav Kudla a Žofia Hrančová.

Milan Rastislav Štefánik, rodák z Košarísk, je jediný Slovák majúci sochy a pamätníky aj za hranicami svojej vlasti. O Štefánikovi vyšlo a ešte stále vychádza veľa kníh. Pre nás, Trenčanov, patrí medzi vzácne kniha Letec Štefánik a Caproni od Karola Steklého. V januári tohto roku sme mali možnosť sa stretnúť s týmto autorom na besede a sme radi, že sa zúčastnil aj tejto pietnej spomienky. Za zmienku stojí zaujímavá informácia o tom, že v Leteckých opravovniach v Trenčíne vznikla replika lietadla Caproni Ca.33 v skutočnej veľkosti.

„Verím, áno, verím v sám seba. Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.“ To sú rozhodné a odvážne slová, ktoré charakterizujú silu osobnosti M. R. Štefánika a svedčia o neskrotnej energii a schopnosti do krajnosti sa pre dobrú vec obetovať. S príhovorom vystúpila aj predsedníčka KR MS Trenčianskeho kraja Žofia Hrančová:  Kto bol vlastne M. R. Štefánik? Vynikajúci astronómom, uznávaný vedec, odvážny pilot, nositeľ myšlienky česko-slovenských légií, generál francúzskej armády a zakladateľ československej diplomacie. Takto ho vnímala široká verejnosť a celý svet. Dokázateľný a nesporný je Štefánikov vplyv na spád udalostí v rokoch zakončených číslom osem počas a po skončení prvej svetovej vojny. Životné krédo M. R. Štefánika znelo jasne: Veriť, milovať, pracovať. Veril v slobodnú vôľu človeka, ktorá by sa mala riadiť pravdou a láskou. Jeho život by sme si mali pripomínať i dnes, pretože nám môže byť inšpiráciou v každom smere. Snažme sa zapísať si plnosť jeho krátkeho, ale bohatého života do vlastného srdca, aby sme sa vedeli vzoprieť nesmiernemu tlaku, ktorý sa valí na kresťansky a národne cítiacich ľudí (nielen) Slovenska.“ (úryvok)

To boli dôvody, prečo Miestny odbor MS a odbočka SSS v Trenčíne vyhlásili ako jednu z nosných tém 27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“ Štefánikovo posolstvo dejinám: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“. Táto myšlienka vzbudila záujem ľudí všetkých vekových kategórii, a to študentov, strednú generáciu i seniorov.

Celému svetu slovenský na mape ukázal národ,

mierumilovný, chlebom prevoňaný, ako divej ruže krík.

Iba on prebil sa, lebo chcel!

Náš veľký,

Milan Rastislav Štefánik!

Dušan Žember: Malý národ slovanského ducha (úryvok z ocenenej básne)

Najväčší Slovák M. R. Štefánik zostane navždy uchovaný v našich srdciach, mysli a pamäti.

 

Janka Poláková, MO MS Trenčín

Link na videozáznam z podujatia: https://www.facebook.com/trencianskyterajsok/videos/562764681072660/

2020-09-08T15:39:26+00:008 septembra 2020 |Trenčiansky kraj|
X