Pocta národniarovi Drahošovi Machalovi


//Pocta národniarovi Drahošovi Machalovi

Aj keď 5. Októbra 2019 pršalo, nič nemohlo narušiť tento sviatočný deň!

Zišli sme sa pred rodným domom Drahoša Machalu a vypočuli si slová uznania a obdivu k jeho literárnemu, reportérskemu a národu zasvätenému dielu. My čo sme ho poznali vieme, že Drahoš Machala bol rovný, priamy, úprimný človek! Pokrivený charakter uňho neobstál! Stretnúť ho, bol vždy zážitok!  My krajania vieme! Poznáme rodinu, priateľa z detstva, z mladosti. Aj on sám veľa prezradil vo svojich literárnych dielach, kde môžeme byť svedkami jeho úžasných príbehov. Či ako chlapec a keď pomáhal mamičke v obchode, ktorá ho s láskou oslovovala môj malý pedinter, alebo mladý muž, ktorý rád športoval, naháňal sa za loptou. Vždy v ňom planulo srdce národniara!  Áno bol hrdý Slovák patriot! Ba veľmi ovplyvňoval svoje okolie už od mlada. Mali sme ho radi! Tí ktorým vyhovovala jeho čestnosť pravdovravnosť a priamosť! Však pokrivený charakter vždy odhalil a tí nech sa mu vyhýbali z cesty. Tí neobstáli! Preto neverte ak niekto bude tvrdiť o Drahošovi opak!

Vo svojej múdrosti a rozhľadenosti videl mračná vzťahujúce sa nad Slovenskom! Snažil sa uchrániť ten drahý kus zeme pred zapredancami vlasti. Preto pamätníky slovenským velikánom, ktoré staval sú stopou úcty, poznania ba aj výzvy všetkým nám.

Áno! Slováci nezabudnite vždy bojovať o svoju vlasť tak, ako bojovali Alexander Dubček, Juraj Spitzer z Krupiny Samuel Rosenberg a iní. My Bošáčania vieme, že to bola jeho zásluha, keď sám vlastnoručne, so svojimi kamarátmi a klčovali priestor židovského cintorína, aby tam mohol nainštalovať malý pomník na pamiatku spoluobčanov.

Áno, to bola jedna z jeho charakterových vlastností. Vzdať úctu každému, kto si to zaslúži!

Aby sme nezišli z cesty! Zrazu, prišiel deň a Drahoš sa s nami navždy rozlúčil.

Zaplakalo Slovensko! A my, teraz po piatich rokoch,  sme v tom daždi stáli a tiež plakali, ako to nebo, lebo sme si pripomínali vzácneho človeka a jeho literárne, reportérke a národu zasvätené dielo. S úctou, pokorou a nekonečným obdivom k jeho celoživotnému poslaniu.

Prihovoril sa nám starosta obce Zemianske Podhradie Miroslav Zámečník, Ing Marian Tkáč, Kamil Haťapka, bývalý vojenský pridelenec v Taliansku plukovník Ján Sabo, Dr Milan Čaký, Ing Štefan Bartko, Dr Ján Juran riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry,  generál Svetozár Naďovič  za klub generálov Slovenskej republiky, emeritný senior námestný farár z Myjavy Mgr Samuel Ján Mišiak, pán učiteľ Mgr Dušan Dugáček, ktorý láskou k dejinám, tak hlboko poznačil malého žiaka Drahoslava. Rozprávať, spomínať na Drahoša Machalu chceli všetci! Miestna p. farárka Mgr. Janka Drottnerová,  PhDr. Ján Karlík, pán Ján Skovajsa, či manželia Geržovci a všetci,  priatelia známi! A aj tak zostalo ešte veľa nevypovedaného!

S hlbokou láskou na neho spomínal exprezident SR Ivan Gašparovič, ako ho jeho poradca Drahoslav Machala nadchol pre plodnú, aktívnu spoluprácu. A dnes mu odhalil pamätnú tabuľu manželkou Dáškou Machalovou, synom Dr. Lukášom Machalom a vnukom  Samuelom Machalom. A s poctou celá rodina Machalová.  Bol to deň, na aký sa nezabúda!

Poznačený Slovanstvom, vrelou spomienkou, láskou a priateľstvom!

Milý Darhoslav Machala!

Prišiel čas, aby si nám rodákom i okoloidúcim ty navždy pripomínal:

„Slovensko je najväčší dar, ktorý sme dostali na celý život!“

Treba si ho uchrániť! Jasná správa! Bolo mi cťou poznať  ťa!

Jarmila Mináriková,

členka MOMS Bošáca

 

2020-05-14T11:36:57+00:0014 mája 2020 |Trenčiansky kraj|
X