Pracovné stretnutia matičiarov


//Pracovné stretnutia matičiarov

V januári (po novom roku) sa uskutočnilo prvé neformálne pracovné stretnutie na Oblastnom pracovisku MS v Trenčíne. Po dlhom čase protipandemických opatrení a možností stretávania sa, bolo to úprimné a zmysluplné stretnutie. Nieslo sa v duchu vzájomnej informovanosti o nečinnosti matičiarov pre protipandemické opatrenia, ale aj o uskutočnených akciách a aktivitách matičiarov v jednotlivých  miestnych  odboroch, či nápady a návrhy do budúcna.

Bol to podnet na zorganizovanie  ďalších  neformálnych pracovných stretnutí, ktoré prijali matičiari s pochopením .Uvedomili si, že majú smerovať k spolupráci Oblastného pracoviska s miestnymi odbormi, hľadaní spôsobov možnej spolupráce pri uskutočňovaní matičných podujatí. Po tomto stretnutí začala moja návšteva v marci (7.3.2022) v MO MS Bánovce nad Bebravou, kde som bola pozvaná na prvé zasadnutie výboru v tomto roku, ktoré viedol nový predseda Jozef Hedera. Spomenul okolnosti a dôvody (všetkým nám dobre známe), ktoré utlmili možnosti stretávania sa členov, a tým aj obmedzenia naplánovaných aktivít. V prvom rade chcú splniť úlohy voči MS, na ktorých už pracujú. Ponúkla som pomoc pri elektronickom spracovaní MK, informovala som ich o činnosti Oblastného pracoviska MS v Trenčíne a zodpovedala ich otázky. So záujmom si vypočuli aj informáciu o činnosti Krajskej rady MS v rámci Trenčianskeho kraja. V diskusii sa hovorilo o možnej spolupráci s miestnymi odbormi v blízkom okolí, napr. Chynorany, Partizánske, Žabokreky n/N. a ďalšie. Príjemne ma prekvapil úprimný záujem a chuť matičiarov z Bánoviec o spoluprácu s okolitými miestnymi odbormi a svojou činnosťou napĺňať poslanie a zámery Matice slovenskej.

Moja cesta pokračovala do Chynorian na stretnutie s predsedníčkami MO MS Partizánske (Evka .Nahálková), Žabokreky n/N. (Katka Hollá) a Chynorany (Hanka Kovačiková). Predsedníčka z Chynorian zabezpečila miesto stretnutia. Podľa jej slov už známe a spomenuté protipandemické opatrenia, posledné dva roky činnosť a plány MO MS Chynorany nielen obmedzili, ale aj zastavili. V momentálne vzniknutej situácii je ťažko  niečo plánovať, keď sa nevie čo bude ďalej.  Zostáva veriť, že v čase uvoľnenia obmedzení  sa zmení k lepšiemu aj činnosť miestneho odboru, záleží na jej členoch a ochote pracovať, čo mi potvrdili aj ostatné predsedníčky. Informácie, ktoré som poskytla nielen v Bánovciach ale i na tomto stretnutí, verím, že pomôžu v nasledujúcich rokoch v plánovaní spoločných aktivít, podujatí a  vzájomnej spolupráce. So záujmom sa stretli moje informácie o knihách Myjavských autorov Jána Gálika: Milan Rastislav Štefánik a jeho rodný kraj „Človek je tu na to, aby nejako prispel k životu. Zanechal za sebou kúsok toho ľudského, lebo celkom zaniknúť nemôže. A ak prekoná ťažkosti, v mene ľudí dosiahne cieľ, prebije sa, zvíťazí. A ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“ (M.R. Štefánik). Autorku knihy Lásky Milana Rastislava Štefánika, Blanku Kovarčíkovú som na besedách osobne zažila a stretla sa s veľkým záujmom hlavne u ženských poslucháčok „Treba žiť naplno, mať zanietenie a vášeň pre to, čo robím, ale pritom rešpektovať zanietenie iných“. Knihy aj s krátkymi citátmi som uviedla s úmyslom, že môžu byť podnetom na stretnutie s autormi kníh, prípadne organizovať zájazdy na Myjavskú dolinu a jej okolie. Vyrozprávala som im moje spoznávanie Myjavského kraja v sprievode spisovateľky Blanky Kovarčíkovej. Koncom minulého roka mi robila výbornú sprievodkyňu významnými historickými miestami a pamiatkami nielen po Myjave a Starej Myjave, ale aj po Košariskách, Brezovej p. Bradlom až po hrad Branč (Štúrovci, Štefánikovci, Jurkovičovci a mnohé ďalšie významné  osobnosti). Neobišla ani významné kultúrne pamiatky, ako napr.  prvá železnica na Slovenku, ktorá spájala Myjavu s Moravou, maketu mohyly na železničnej stanici Myjava, rodný dom Štefánikovcov, múzeum v Košariskách, kostol, kde pôsobil otec M. R. Štefánika, hroby jeho rodičov, či jeho rodný dom v Brezovej atď. Navrhovala som  vzájomnú spoluprácu s okolitými miestnymi odbormi, kde i členovia miestneho odboru Bánovce n/B. po mojom návrhu sa tešia na vzájomnú spoluprácu. Po pracovnom stretnutí nás predsedníčka Hanka Kovačiková previedla po priestoroch Pamätnej izby Valentína Beniaka a etnografického múzea. Tu sa každoročne konajú sprievodné akcie Festrivalu Beniakove Chynorany. Touto prehliadkou sa naše stretnutie skončilo s tým, že takéto stretnutia budeme organizovať aj v budúcnosti. Naplánovanú návštevu matičiarov v Rybanoch, ktorí sa odmlčali pred siedmymi rokmi, som uskutočnila v apríli (4.4.2022 plánovaná návšteva v Bánovciach n/B). Poskytnuté  informácie obecného úradu Rybany mi umožnili stretnutie s tajomníčkou miestneho odboru Máriou Bronišovou. Informovala ma v tom zmysle, že majú záujem obnoviť činnosť miestneho odboru v Rybanoch. Plánujú stretnutie v nedeľu pre občanov, ktorí majú záujem o obnovu a členstvo v miestnom odbore. Ponúkla som im pomoc a poskytnutie potrebných informácií i materiálov k obnoveniu činnosti miestneho odboru. (Stretnutie 10.4.2022 uskutočnili a dohodli sa obnoviť činnosť miestneho odboru) Po tejto pre mňa potešiteľnej  správe, som sa s radosťou ponáhľala na stretnutia matičiarov v Bánovciach n/B., kde sa okrem iného hovorilo o plánovanej matičnej činnosti v tomto roku, ktorá sa bude odvíjať  podľa danej situácie a možností miestneho odboru. Radi privítajú spoluprácu s miestnymi odbormi MS v okrese Partizánske.

V týchto neformálnych pracovných stretnutiach plánujem pokračovať. Verím, že nie sú zbytočné a prinesú svoje ovocie.

Žofia Hrančová, Oblastné pracovisko Trenčín

 

2022-05-03T08:40:52+00:003 mája 2022 |Trenčiansky kraj|
X