Prestížna cena pre Vrbovianku


//Prestížna cena pre Vrbovianku

Folklórna spevácka skupina Vrbovianka bola založená pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Želiezovciach dňa 13.2.2015, má 12 členiek, 11 speváčok a harmonikárku a umeleckú vedúcu Darinu Kassaiovú. Vedúcou súboru je predsedníčka MO MS v Želiezovciach Magdaléna Holková. FSS sa prezentuje každý rok na podujatiach organizovaných MO MS v Želiezovciach, ako aj na podujatiach organizovaných mestom Želiezovce a podujatiach Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vystupovala  aj v zahraničí na udeľovaní cien Miklósa Radnótiho za významné humánne činy v maďarskom meste Nyírbátor. Zúčastňuje sa každoročne na Medzinárodnom folklórnom festivale „Takí sme“ , organizovanom Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach. Na súťažiach v rámci regiónu získala Vrbovianka viacero ocenení.

Cenu Michela Vanderborghta udeľuje medzinárodná antifašistická federácia F.I.R., ktorá združuje antifašistov v takmer 30-tich krajinách. Jej poslaním je boj proti neofašizmu a neonacizmu. Presadzuje mier a demokraciu. Udelenie tejto ceny je poctou jednotlivcom a iniciatívam, ktoré propagujú záujmy národov a šírenie úcty medzi národmi.

ZO SZPB Želiezovce v tomto duchu podala žiadosť o udelenie tejto ceny pre folklórnu spevácku skupinu Vrbovianka. Z viacerých nominácií v rámci SR bola Vrbovianka posunutá na ústredie FIR-u do Nemecka. Tu bola jej činnosť kladne hodnotená a komisia udelila koncom roka 2023 FSS Vrbovianka titul laureát Ceny Michela Vanderborghta. Je to doteraz prvá úspešná nominácia zo Slovenska.

Cenu prevzala umelecká vedúca súboru Darina Kassaiová  na slávnostnom udeľovaní cien v barcelónskej radnici v Španielsku na zasadnutí kongresu FIR-u. Prevzala ju od dr. Ulricha Schneidera generálneho sekretára a Vilmosa Hantiho prezidenta FIR-u. Za ÚR SZPB na Slovensku sa kongresu a slávnostného odovzdávania cien zúčastnil Ing. Slavomír Hrivnák.

Kongresu sa zúčastnilo takmer 100 delegátov a hostí z Európy a Maroka. Prítomný bol Fernando Martinéz  španielsky štátny tajomník, Javier Pacecho generálny tajomník katalánskej oblasti, Gamma Ubasard katalánska ministerka spravodlivosti a prezident Svetovej federácie veteránov Dr.El Mostafa El Ktiri z Maroka.

Vrbovianke srdečne gratulujeme a želáme do budúcich rokov veľa zdravia, elánu a tvorivých nápadov.

Zuzana Puchríková, tajomníčka MO MS Želiezovce

  

2024-01-23T12:49:01+00:0023 januára 2024 |Nitriansky kraj|
X